Elektrogas Model VMR6-2 Rp2

Elektrogas Model VMR6-2 Rp2
 • โซลินอยด์วาล์วนิรภัยสำหรับแก๊ส Safety solenoid valves for gas
 • รุ่น Model: VMR6-2 Rp2
 • แรงดันไฟฟ้า Voltage : 230 VAC
 • ความถี่ Frequency : 50/60Hz
 • พลังงาน Power : 30W (START 120W)
 • แรงดันใช้งานสูงสุด P.max : 200mbar
 • อุณหภูมิโดยรอบ T.amb : -15°C/+60°C
 • Class.A-Group 2
 • ระดับการป้องกัน Protection class : IP54
 • ข้อต่อ connection : Rp2"
 • ผลิตในประเทศอิตาลี Made in Italy
 • คู่มือ VMR Standard Manual
 • Elektrogas Model VMR6-2 Rp2(1)
 • Elektrogas Model VMR6-2 Rp2(2)
 • Elektrogas Model VMR6-2 Rp2(3)
 • Elektrogas Model VMR6-2 Rp2(4)
 • Elektrogas Model VMR6-2 Rp2(5)
 • Elektrogas Model VMR6-2 Rp2(6)
 • Elektrogas Model VMR6-2 Rp2(7)
 • Elektrogas Model VMR6-2 Rp2(8)
 • Elektrogas Model VMR6-2 Rp2(9)
 • Elektrogas Model VMR6-2 Rp2(10)
 • Elektrogas Model VMR6-2 Rp2(11)
 • Elektrogas Model VMR6-2 Rp2(12)
 • Elektrogas Model VMR6-2 Rp2(13)
 • Elektrogas Model VMR6-2 Rp2(14)
 • Elektrogas Model VMR6-2 Rp2(15)
 • Elektrogas Model VMR6-2 Rp2(16)
 • Elektrogas Model VMR6-2 Rp2(17)

Related Links:

 1. elektrogas Model VMR2-5 Rp3/4

  Voltage:230vAC

  P.max 500mbar

  Model VMR2-5 Rp3/4

 2. elektrogas Model VMR2-2 Rp3/4

  Voltage:230vAC

  P.max 200mbar

  Model VMR2-2 Rp3/4

 3. elektrogas Model VMR2-2 Rp3/4

  Voltage:110vAC

  P.max 200mbar

  Model VMR2-2 Rp3/4 110V

 4. Model VMR7-2 DN65

  Voltage:230vAC

  P.max 200mbar

  Model VMR7-2 DN65