About us บริษัท เอดีดี เฟอร์เนส จำกัด

 

ผลิต ประกอบเตาเผาอุตสาหกรรม(ในประเทศไทย),เตาเผาเซรามิด ,เตาเผาไฟฟ้า,เตาไฟฟ้าระบบทดลอง,เตาอินดักชั่น,เตาหลอมอินดักชั่น,เตาหลอมอลูมิเนียม,เตาไฟฟ้ามีรถเตา,เตาเผาชนิดคาร์บอน ,เตาหลอมมีเบ้ายกเท,เตาหลอมแก๊ส,เตาเวคคั้ม,เตาไฟฟ้าใช้ในห้องแล็ป,เตาอบเหล็ก,เตาอบลมร้อนหมุนเวียน,เตาชุบแข็นแบบหลุม,

เตาสายพาน,เตาเผาเกลือ,เตาอบอื่นฯ ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ,ซ่อมเตาทุกชนิด,ซ่อมฮิตเตอร์


จำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่ต่างฯที่เกี่ยวกับเตา เช่น

ฮิตเตอร์,วาล์วปรับแรงดังสูง,ต่ำ,ปืนจุดแก๊สอัตโนมัต,แผ่นอินฟาเรด,แผ่นรังผึ้ง,สายไฟทนความร้อน,หัวเบอร์เนอร์,เซรามิดทิ้ว,

เขี้ยวสปาร์คแบบตรง,งอ,อลูมิน่าทิ้ว,เซรามิคทิ้ว อลูมิน่าสูง,เครื่องบันทึกข้อมูลโดยใช้กระดาษไม่ใช้กระดาษ,อุณหภูมิคอนทนเนอร์,

ประวัติ(บริษัท เอดีดี เฟอร์เนส จำกัด,Add Furnace Co.,Ltd.)

04/10/2010จดทะเบียนที่ 69/621 หมู่2 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ มีผู้บริหารจัดการ 2 ท่าน

19/02/2013 เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าในไทยและต่างประเทศทางบริษัทจึงได้ย้ายจากสมุทรปราการมาเช้าที่ 56 ซ.บรมราชชนนี 70 ถ.บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

30/07/2014 บริษัทมีอาคารสำนักงานเป็นของตัวเองเลยทำการย้ายจากเลขที่ 56 มาเป็น 44 ซ.บรมราชชนนี 70 ถ.บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

22/11/2017 ได้ทำการขยายกิจการเป็นสาขา 00001 เลขที่ 19,21 ซ.บรามราชชนนี 70 ถ.บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

01/01/2018 เพื่อให้บริษัทขยายกิจการได้ดียิ่งขึ้นทางบริษัทจึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อจาก บริษัทเอบีบี เฟอร์เนส จำกัด เป็น บริษัท เอดีดี เฟอร์เนส จำกัด, add=เพิ่มพูน, ดีดี=dd

 

Corporate profile

Add Furnace Co.,Ltd. believes that quality perceptions differ with people & companies. since quality translates directly to performance in engineering, product design therefore must include precise function, trouble-free operation and user-friendliness. we are customer-oriented in putting together and defining the quality of industry kilns. our technical edge is spelt reliability- our one-word technical profile and the bedrock of our corporate strength and satisfaction.

 

Product integrity

we work on the simple idea at customization must subsequently optimize the standard configuration of any existing device we manufacture. with the customer in mind, any value added leads to product development, effectively extending the machine's dependability and economic worth. we call it 'product integrity'. by this uncomplicated theory we build the product worth embodied in thailand.