สวิทซ์แรงดันPressure Swicth,Kormschroder,Dungs,Honeywell,Madas

gas pressure unit conversionตารางเปรียบเทียบหน่วย
 1. Time T50-314R

  Ranges: 0~50mBar

  Origin: Japan

  Time T50-314R

 2. GW 10 A4 Dungs

  Ranges: 0.4~3mBar

  Origin: Germany

  GW 10 A4 Dungs

 3. lgw 3 a4 dungs pressure switch

  Ranges: 0.4~3mBar

  Origin: Germany

  LGW 3 A4 DUNGS

 4. LGW 50 A2 P Dungs

  Ranges: 2.5~50mBar

  Origin: Germany

  LGW 50 A2 P

 5. GW 3 A4 DUNGS

  Ranges: 0.4~3.0Bar

  Origin: Germany

  GW 3 A4 DUNGS

 6. GW 2000 A4 DUNGS

  Ranges: 0.4~2.0Bar

  Origin: Germany

  GW 2000 A4 DUNGS

 7. gw 10 a2 dungs pressure switch

  Ranges: 1~10mBar

  Origin: Germany

  LGW 10 A4 DUNGS PRESSURE SWITCH

 8. LGW 10 A2 DUNGS

  Ranges: 1~10mBar

  Origin: Germany

  LGW 10 A2 DUNGS

 9. LGW 3 A2

  Ranges: 1~10mBar

  Origin: Germany

  LGW 3 A2 DUNGS

 10. gw 10 a2 dungs

  Ranges: 1~10mBar

  Origin: Germany

  GW 10 A2 DUNGS

 11. LGW 50 A4

  Ranges: 2.5~50mBar

  Origin: Germany

  LGW 50 A4 DUNGS PRESSURE SWITCH

 12. LGW 50 A2

  Ranges: 2.5~50mBar

  Origin: Germany

  LGW 50 A2 DUNGS

 13. GW 50 A6 Dungs

  Ranges: 5~50mBar

  Origin: Germany

  GW 50 A6 Dungs

 14. GW 50 A6(5~50mbar)Dungs Pressure Switch

  Ranges:5~50mBar

  Origin: Germany

  GW 50 A6 Dungs Pressure Switch

 15. GW 500 A6 Dungs

  Ranges:100~500mBar

  Origin: Germany

  GW 500 A6 Dungs Pressure Switch

 16. Dungs GW 50 A5

  Ranges:5~50mBar

  Origin: Germany

  Dungs GW 50 A5 Pressure Switch

 17. Dungs GW 150 A5

  Ranges:5~150mBar

  Origin: Germany

  Dungs GW 150 A5 Pressure Switch

 18. Dungs GW 50 A6

  Ranges:5~50mBar

  Origin: Germany

  Dungs GW 50 A6 Pressure Switch

 19. gw 500 a4 dungs pressure switch

  Ranges:100~500mBar

  Origin: Germany

  GW 500 A4

 20. Kromschroder DG50U-3

  2.5~50mBar

  Origin: Germany

  Kromschroder DG50U-3

 21. Kromschroder DG6U-3

  0.5~6.5mBar

  Origin: Germany

  Kromschroder DG6U-3

 22. Kromschroder DG10U-3

  1~10mBar

  Origin: Germany

  Kromschroder DG10U-3

 23. Kromschroder DG150U-3

  30~150mBar

  Origin: Germany

  Kromschroder DG150U-3

 24. Kromschroder DG500U-3

  100~500mBar

  Origin: Germany

  Kromschroder DG500U-3

 25. Kromschroder DG50B-3

  2.5~50mBar

  Origin: Germany

  Kromschroder DG50B-3

 26. DG17VC1-6WG Kromschroder

  2~17mBar

  Origin: Germany

  DG17VC1-6WG Kromschroder

 27. C6097A 2210 Honeywell

  2.5~50mBar/0.25~5kPa

  Pressure Switch

  C6097A 2210 Honeywell

 28. C6097A 2310 Honeywell

  30~150mBar/3~15kPa

  Pressure Switch

  C6097A 2310 Honeywell

 29. C6097A 2110

  Ranges: 1~10mBar,Fluid: Air

  Origin: Japan

  C6097A 2110 HONEYWELL PRESSURE SWITCH

 30. C6097A 2310

  Ranges: 30~150mBar Fluid: Gas, Air

  Origin: Japan

  C6097A 2310 HONEYWELL PRESSURE SWITCH

 31. c6097a 2210 honeywell

  Fluid: gas, air,Ranges: 2.5~50mBar

  origin: U.S.A

  C6097A 2210 HONEYWELL PRESSURE SWITCH

 32. c6097a 2410 honeywell pressure switch

  Ranges: 100~500mBar

  origin: U.S.A

  C6097A 2410 HONEYWELL PRESSURE SWITCH

 33. mw10-a4 madas pressure switch

  Ranges: 2.0~10mBar

  origin: Italy

  MW10-A4 MADAS PRESSURE SWITCH

 34. mw3-a4 madas pressure switch

  Ranges: 2.5~50mBar

  origin: Italy

  MW50-A4 MADAS PRESSURE SWITCH

 35. mw150-a4 madas pressure switch

  Ranges: 30~150mBar

  origin: Italy

  MW150-A4 MADAS PRESSURE SWITCH

 36. mw500-a4 madas pressure switch

  Ranges: 100~500mBar

  origin: Italy

  MW500-A4 MADAS PRESSURE SWITCH