Pressure Gauge With Push Button Valve 3/8"

Pressure Gauge With Push Button Valve 3/8
 • Push Button Valve: Pressure Gauge With Push Button Valve 3/8"
 • การเชื่อมต่อConnection: RC 3/8" DN10
 • วัสดุMaterial:CW617N European standard brass material
 • CE-0085AQ0985
 • Max Inlet Pressure Range: 5bar=72PSI=500kPa
 • Brand: Yamataha
 • Made in Germany
 • วาล์วควบคุมทิศทางแบบปุ่มกด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า (Push Button Valve)
 • ลักษณะการใช้งาน ใช้นิ้วกดปุ่มเพื่อดูแรงดันที่ใช้งานจริงจากตัวPressure gauge
 • การใช้งาน คุณภาพการใช้งานสามารถใช้งานได้ดีกว่าบอลวาล์ว ในกรณีที่ใช้บอลวาล์วเมื่อเปิดวาล์วปล่อยแก๊สเข้าไปใน Pressure Gauge
 • และเมื่อปิดวาล์วแล้ว แก๊สยังค้างอยู่ที่ตัว Pressure gauge กรณีนี้ จะทำให้เพรชเชอร์เกจเสื่อมสภาพการใช้งานเร็ว ถ้ากรณีใช้ Push Button Valve เมื่อกดปุ่มวาล์วแล้วปล่อย ตัวPush Button Valve จะปล่อยแก๊สทิ้งออกทางรูอีกด้าน ทำให้ไม่มีแก๊สค้างที่ตัวเพรชเชอร์เกจ และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของ Pressure gaugeให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น
 • Pressure Gauge With Push Button Valve 3/8inch (1)
 • Pressure Gauge With Push Button Valve 3/8inch (2)
 • Pressure Gauge With Push Button Valve 3/8inch (3)
 • Pressure Gauge With Push Button Valve 3/8inch (4)
 • Pressure Gauge With Push Button Valve 3/8inch (5)
 • Pressure Gauge With Push Button Valve 3/8inch (6)

Related Links:

 1. Yamatahaเพรสเชอร์เกจ0ถึง10kPa,0ถึง100mBar,Yamataha Pressure Gauge 0-10kPa(0-100mBar)

  Yamatahaเพรสเชอร์เกจ0ถึง10kPa,0ถึง100mBar

  3"x3/8"FNPT

  Pressure Gauge 0-10kPa,0-100mBar

 2. Toako Pressure Gauge 0-5kPa(0-50mBar)

  Toakoเพรสเชอร์เกจ0ถึง5kPa,0ถึง50mBar

  3"x3/8"FNPT,OD75mmx3/8"

  Pressure Gauge 0-5kPa,0-50mBar

 3. Toako Pressure Gauge 0-10kPa(0-100mBar)

  Toakoเพรสเชอร์เกจ0ถึง10kPa,0ถึง100mBar

  3"x3/8"FNPT,OD75mmx3/8"

  Pressure Gauge 0-10kPa,0-100mBar

 4. ito koki k k pressure gauge

  แรงดันPressure range:0~10kPa

  เกลียวScrew 3/8" Origin:Japan

  0~10kPa ITO KOKI K.K. Pressure Gauge

 5. ito koki k k pressure gauge

  แรงดันPressure range:0~20kPa

  เกลียวScrew 3/8" Origin: Japan

  0~20kPa ITO KOKI K.K. Pressure Gauge

 6. 0~50kPa ITO KOKI K.K. Pressure Gauge

  แรงดันPressure range:0~50kPa

  เกลียวScrew 3/8"Origin: Japan

  0~50kPa ITO KOKI K.K. Pressure Gauge

 7. Pressure Guage Madas 0~10Kpa, 0~1000mmAq

  แรงดันPressure range:0~10Kpa(98mBar)

  เกลียวScrew 3/8"Origin: Korea

  0~10kpa Madas Pressure Gauge

 8. Pressure Guage Madas 0~20Kpa, 0~2000mmAq

  แรงดันPressure range:0~20Kpa(196mBar)

  เกลียวScrew 3/8"Origin: Korea

  0~20kpa Madas Pressure Gauge

 9. 0~30kpa Madas Pressure Gauge

  แรงดันPressure range:0~30Kpa(294mBar)

  เกลียวScrew 3/8"Origin: Korea

  0~30kpa Madas Pressure Gauge

 10. 1000mmAq Kusaba Pressure Gauge

  แรงดันPressure range:0~1000mmAq

  เกลียวScrew 3/8" Origin:Japan

  1000mmAq Kusaba Pressure Gauge