อุปกรณ์วัดแรงดันLow Pressure Gauge

ตารางเปรียบเทียบหน่วยPressure Unit

Thailand suppiler and distributor(Kromschroder,Madas,Kusaba,Nuova Fima,Ito koki K.K,Afriso,Eclipse)

0~10kpa,20kpa,50kpa,0~50kpa,0~100mBar,0~60mBar,0~250mBar,1000mmAq,2000mmAq,3000mmAq,5000mmAq

0-30Psi,0-60Psi,0-145Psi,0~360Psi,0~25bar,0~10bar,0~4bar,0~2.5bar

 1. Kromschroder DMG S2601

  DMG S2601

  Pressure Range: -150mBar~+150mBar

  Origin: Germany

 2. DMG S2610

  DMG S2610

  Pressure Range: -5~+100kPa, -50mBar~1000mBar

  Origin: Germany

 3. Differential Pressure AS510

  Differential Pressure

  Type: AS510

  Range:0~100hPa/0~45.15inH²O

 4. Digital Manometer SD20

  Digital Manometer SD20

  Type: SD20

  Range: -40mBar~+120mBar"

 5. Pressure Gauge HMG1

  Pressure Gauge HMG1

  Pressure range : 0-199.9mbar

  Made in Germany

 6. Digital Multimeter

  Digital Multimeter

  Power : 4 x 1.5V AA Batteries (not included)

 7. Yamataha TYP:DN8NPT

  Yamataha TYP:DN8NPT

  วาล์วปุ่มกดทองเหลือง Push Button Valve

  Connection: Rp1/4"

 8. Yamataha TYP.DN10

  Yamataha TYP.DN10

  วาล์วปุ่มกดทองเหลือง Push Button Valve

  Connection: Rp3/8"

 9. GAS MOP5 TYP:DKI R

  GAS MOP5

  TYP:DKI R

  Size: RC 3/8"

 10. Gas Mop5 DH8 R50

  Gas Mop5 Type: DH8 R50

  Push Buttom Valve( Rp1/4")

  แรงดันขาเข้าสูงสุด : 5bar / 72.5psi

 11. DH 8R50 Gas Mop5 Typ DKH-R

  DH 8R50 Gas Mop5 Typ DKH-R

  Push Button Valve(DN10,1/4")

  Inlet pressure range:0-10Bar

 12. GAS MOP5 TYP: DKH

  GAS MOP5 TYP: DKH

  Connection: 1/2" DN15

  Origin: Germany

 13. Gas Mop5 Typ DKH-R

  Gas Mop5 Typ DKH-R

  Push Button Valve(DN15,1/2")

  Inlet pressure range:0.2~2Bar

 14. Pressure Gauge With Push Button Valve 3/8

  Pressure Gauge With Push Button Valve 3/8"

  TYP:DKI R

  Size: RC 3/8"

 15. Toako Pressure Gauge 0-5kPa(0-50mBar)

  Toakoเพรสเชอร์เกจ0ถึง5kPa,0ถึง50mBar

  3"x3/8"FNPT,OD75mmx3/8"

  Pressure Gauge 0-5kPa,0-50mBar

 16. Toako Pressure Gauge 0-10kPa(0-100mBar)

  Toakoเพรสเชอร์เกจ0ถึง10kPa,0ถึง100mBar

  3"x3/8"FNPT,OD75mmx3/8"

  Pressure Gauge 0-10kPa,0-100mBar

 17. Toako Pressure Gauge 0-20kPa(0-200mBar)

  Toakoเพรสเชอร์เกจ0ถึง20kPa,0ถึง200mBar

  3"x3/8"FNPT,OD75mmx3/8"

  Pressure Gauge 0-20kPa,0-200mBar

 18. Toako Pressure Gauge 0-30kPa(0-300mBar)

  Toakoเพรสเชอร์เกจ0ถึง30kPa,0ถึง300mBar

  3"x3/8"FNPT,OD75mmx3/8"

  Pressure Gauge 0-30kPa,0-300mBar

 19. Toako Pressure Gauge 0-50kPa(0-500mBar)

  Toakoเพรสเชอร์เกจ0ถึง50kPa,0ถึง500mBar

  3"x3/8"FNPT,OD75mmx3/8"

  Pressure Gauge 0-50kPa,0-500mBar

 20. Afrisoขนาดหน้าปัด63mm 2.1/2inch เกลียวScrew : 1/4inch

  Afriso 100mBarขนาดหน้าปัด63mm 2.1/2"

  แรงดันPressure range:0~100mBar(0~10kPa)

  เกลียวScrew: 1/4" Origin:Germany

 21. Afrisoขนาดหน้าปัด100m 4inch เกลียวScrew 1/2inch

  Afriso 100mBar KP80 D301#S.T.L

  แรงดันPressure range:0~100mBar(0~10kPa)

  เกลียวScrew: 1/2",OD80mm 3"

 22. Afrisoขนาดหน้าปัด100m 4inch เกลียวScrew 1/2inch

  Afriso 100mBar KP100 D301#S.T.L

  แรงดันPressure range:0~100mBar(0~10kPa)

  เกลียว:1/2"ขนาดหน้าปัด100mm 4" Germany

 23. Afrisoขนาดหน้าปัด100m 4inch เกลียวScrew 1/2inch

  Afriso 100mBar KP100 D401#S.T.L

  แรงดันPressure range:0~100mBar(0~10kPa)

  เกลียว:1/2"ขนาดหน้าปัด100mm 4" Germany

 24. 0-160mBar(0-16kPa)Afrisoขนาดหน้าปัด63mm 2.1/2inch เกลียวScrew : 1/4inch

  Afriso KP63 160 mbar D301"

  แรงดันPressure range:0~160mBar(0~16kPa)

  เกลียวScrew : 1/4" Origin:Germany

 25. 0-160mBar(0-16kPa)Afrisoขนาดหน้าปัด63mm 2.1/2inch เกลียวScrew : 1/4inch

  160mBarAfrisoขนาดหน้าปัด63mm 2.1/2"

  แรงดันPressure range:0~160mBar(0~16kPa)

  เกลียวScrew: 1/4" Origin:Germany

 26. 0-160mBar(0-16kPa)Afrisoขนาดหน้าปัด63mm 2.1/2inch เกลียวScrew : 1/4inch

  0-160mBarAfrisoขนาดหน้าปัด 4"

  แรงดันPressure range:0~160mBar(0~16kPa)

  เกลียวScrew : 1/2" Origin:Germany

 27. Afriso KP 63 0-250 mbar D301

  Afriso KP 63 250 mbar D301

  Afriso Germanyขนาดหน้าปัด 2.1/2"

  S.T.L#304 0~250mbar(0~25kPa)

 28. Afriso Pressure Gauge 0~250mbar(0~100"wc)

  Afriso Pressure Gauge 0~250mbar(0~100"wc)

  Afriso Germanyขนาดหน้าปัด 4"

  S.T.L#304 0~250mbar(0~25kPa)

 29. Afriso Pressure Gauge 0~400mbar

  Afriso Kp100 0-400mbar D401

  ขนาดหน้าปัด 100mm 4"

  Screw 1/2" 0~400mbar

 30. 0-160mBar Afriso 160 size 1/4inch Push Button Valve

  Afriso OD63mm(Body) + Push Button

  แรงดันPressure range:0~160mBar(0~16kPa)

  เกลียวScrew 1/4"Origin:Germany

 31. 0-160mBar Afriso 160 size 1/2inch Push Button Valve

  Afriso OD100mm(Body)4" Push Button Valve

  แรงดันPressure range:0~160mBar(0~16kPa)

  เกลียวScrew 1/2"Origin:Germany

 32. Yamatahaเพรสเชอร์เกจ0ถึง10kPa,0ถึง100mBar,Yamataha Pressure Gauge 0-10kPa(0-100mBar)

  Yamatahaเพรสเชอร์เกจ0ถึง10kPa,0ถึง100mBar

  3"x3/8"FNPT,OD75mmx3/8"

  Pressure Gauge 0-10kPa,0-100mBar

 33. Kromschroder KFM 100 RB 63

  KFM 100 RB 63

  เกลียวScrew1/4",OD2.1/2"

  Pressure Gauge 0~100mbar

 34. Kromschroder KFM 160 RB 63

  Kromschroder KFM 160 RB 63

  krom//schroderGermany

  Pressure Gauge 0~160mbar

 35. Kromschroder KFM 250 RB 100

  KFM 250 RB 100

  krom//schroder Germany

  Pressure Gauge S.T.L 0~250mbar

 36. Kromschroder RFM 0,6 RB63

  RFM 0,6 RB63

  0~600mBar,1/4",OD2.1/2"

  Pressure Gauge 0~600mbar

 37. Kromschroder RFM 4 RB 63

  RFM 4 RB 63

  เกลียวScrew1/4",OD2.1/2"

  Pressure Gauge 0-4 bar

 38. Kromschroder RFM 4 RB 100

  RFM 4 RB 100

  เกลียวScrew1/2",OD4"

  Pressure Gauge 0-4 bar

 39. Kromschroder RFM 10 RB 63

  RFM 10 RB 63

  0~10Bar,1/4",OD2.1/2"

  Pressure Gauge 0-10 bar

 40. kromschroder Pressure Gauge Push Button Valve

  krom//schroder Germany

  kromschroder Pressure Gauge Push Button Valve

 41. 2.5Bar nuova fima pressure gauge

  0~2.5Bar(0~36Psi) Nuova Fima

  แรงดันPressure range:0~2.5bar(0~36Psi)

  เกลียวScrew 1/4"Origin: Italy

 42. 4Bar nuova fima pressure gauge

  0~4Bar(0~60Psi) Nuova Fima

  แรงดันPressure range:0~4bar(0~60Psi)

  เกลียวScrew 1/4"Origin: Italy

 43. 0~6Bar(0~80Psi) Nuova Fima Gauge

  0~6Bar(0~80Psi) Nuova Fima Gauge

  แรงดันPressure range:0~6Bar(0~80Psi)

  เกลียวScrew 1/4"Origin: Italy

 44. 10Bar nuova fima pressure gauge

  0~10Bar(0~145Psi) Nuova Fima

  แรงดันPressure range:0~10bar(0~145Psi)

  เกลียวScrew 1/4"Origin: Italy

 45. 25Bar nuova fima pressure gauge

  0~25Bar(0~360Psi) Nuova Fima

  แรงดันPressure range:0~25bar(0~360Psi)

  เกลียวScrew 1/4"Origin: Italy

 46. nuova fima pressure gauge

  0~2.5Bar Nuova Fima Pressure Gauge

  แรงดันPressure range:0~2.5bar

  เกลียวScrew 1/4"Origin: Italy

 47. Nuova Fima 0~60mbar

  Nuova Fima 0~60mbar

  แรงดันPressure range:0~60mbar

  Connections: 1/4" NPT

 48. 0~60mbar DUNGS KP80

  0~60mbar DUNGS KP80

  แรงดันPressure range:0~60mbar

  เกลียวScrew 1/2"Origin:Germany

 49. 0~100mbar DUNGS KP80

  0~100mbar DUNGS KP80

  แรงดันPressure range:0~100mbar

  เกลียวScrew 1/2"Origin:Germany

 50. 0to160mbar DUNGS Pressure Gauge

  0to160mbar DUNGS Pressure Gauge

  แรงดันPressure range:0~160mbar

  เกลียวScrew 1/2"Origin:Germany

 51. ITO KOKI K.K. PRESSURE GAUGE

  แรงดันPressure range:10Kpa,20Kpa,50Kpa

  เกลียวScrew 3/8"Origin:Japan

  ITO KOKI K.K. PRESSURE GAUGE

 52. ito koki k k pressure gauge

  แรงดันPressure range:0~10kPa

  เกลียวScrew 3/8" Origin:Japan

  0~10kPa ITO KOKI K.K. Pressure Gauge

 53. ito koki k k pressure gauge

  แรงดันPressure range:0~20kPa

  เกลียวScrew 3/8" Origin: Japan

  0~20kPa ITO KOKI K.K. Pressure Gauge

 54. 0~50kPa ITO KOKI K.K. Pressure Gauge

  แรงดันPressure range:0~50kPa

  เกลียวScrew 3/8"Origin: Japan

  0~50kPa ITO KOKI K.K. Pressure Gauge

 55. Pressure Guage Madas 0~10Kpa, 0~1000mmAq

  แรงดันPressure range:0~10Kpa(98mBar)

  เกลียวScrew 3/8"Origin: Korea

  0~10kpa Madas Pressure Gauge

 56. Pressure Guage Madas 0~20Kpa, 0~2000mmAq

  0~20kpa Madas Pressure Gauge

  แรงดันPressure range:0~20Kpa(196mBar)

  เกลียวScrew 3/8"Origin: Korea

 57. 0~30kpa Madas Pressure Gauge

  0~30kpa Madas Pressure Gauge

  แรงดันPressure range:0~30Kpa(294mBar)

  เกลียวScrew 3/8"Origin: Korea

 58. Pressure Guage Madas 0~50Kpa, 0~5000mmAq

  0~50kpa Madas Pressure Gauge

  Pressure range:0~50Kpa

  Connection:3/8"Origin: Korea

 59. Pressure Gauge Eclipse

  Pressure Gauge Eclipse 0-10kPa

  Range: 0-10kPa/0-1000mmAq

  Inlet Size: 3/8" Origin:Taiwan

 60. YEC Pressure Gauge 0-10kPa

  YEC Pressure Gauge 0-10kPa

  แรงดัน : 0-10kPa(0-1000mmAq)

  เกลียวสแตนเลส ออกหลัง : 3/8 PT

 61. YEC Pressure Gauge 0-20kPa

  YEC Pressure Gauge 0-20kPa

  แรงดัน : 0-20kPa(0-2000mmAq)

  เกลียวสแตนเลส ออกหลัง : 3/8 PT

 62. YOTOGAS PRESSURE GAUGE 0-10kPa

  YOTOGAS PRESSURE GAUGE 0-10kPa

  แรงดัน : 0-10kPa(0-1000mmAq)

  เกลียวออกล่าง : 3/8"

 63. YOTOGAS PRESSURE GAUGE 0-50kPa

  YOTOGAS PRESSURE GAUGE 0-50kPa

  แรงดัน : 0-50kPa(0-5000mmAq)

  เกลียวออกล่าง : 3/8"

 64. WIKA Pressure gauge 0-4bar

  WIKA Pressure gauge 0-4bar

  แรงดัน : 0-4bar(0-58psi)

  เกลียวออกล่าง : ½ NPT

 65. 500mmAq Kusaba Pressure Gauge

  500mmAq Kusaba Pressure Gauge

  แรงดันPressure range:0~500mmAq

  เกลียวScrew 3/8" Origin:Japan

 66. 1000mmAq Kusaba Pressure Gauge

  1000mmAq Kusaba Pressure Gauge

  แรงดันPressure range:0~1000mmAq

  เกลียวScrew 3/8" Origin:Japan

 67. 2000mmAq Kusaba Pressure Gauge

  2000mmAq Kusaba Pressure Gauge

  แรงดันPressure range:0~2000mmAq

  เกลียวScrew 3/8" Origin:Japan

 68. 3000mmAq Kusaba Pressure Gauge

  3000mmAq Kusaba Pressure Gauge

  แรงดันPressure range:0~3000mmAq

  เกลียวScrew 3/8" Origin:Japan

 69. 5000mmAq Kusaba Pressure Gauge

  5000mmAq Kusaba Pressure Gauge

  แรงดันPressure range:0~5000mmAq

  เกลียวScrew 3/8" Origin:Japan

 •  44 ซ.บรมราชชนนี 70 ถ.บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม. 10170.

   44, Borommaratchachonnani 70, Thanon Borommaratchachonnani, Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok, Thailand,10170.

   Email: add028883472@gmail.com

   Email: sales@add-furnace.com

   Tel: 02-888-3472

   Mobile: 088-300-1122   Mobile: 08-08-170-170

   Fax: 02-888-3258