อุปกรณ์วัดแรงดันLow Pressure Gauge

ตารางเปรียบเทียบหน่วยPressure Unit

Thailand suppiler and distributor(Kromschroder,Madas,Kusaba,Nuova Fima,Ito koki K.K,Afriso,Eclipse)

0~10kpa,20kpa,50kpa,0~50kpa,0~100mBar,0~60mBar,0~250mBar,1000mmAq,2000mmAq,3000mmAq,5000mmAq

0-30Psi,0-60Psi,0-145Psi,0~360Psi,0~25bar,0~10bar,0~4bar,0~2.5bar

 1. Afrisoขนาดหน้าปัด63mm 2.1/2inch เกลียวScrew : 1/4inch

  แรงดันPressure range:0~100mBar(0~10kPa)

  เกลียวScrew: 1/4" Origin:Germany

  100mBarAfrisoขนาดหน้าปัด63mm 2.1/2"

 2. Afrisoขนาดหน้าปัด100m 4inch เกลียวScrew 1/2inch

  แรงดันPressure range:0~100mBar(0~10kPa)

  เกลียว:1/2"ขนาดหน้าปัด100mm 4" Germany

  Afriso 100mBar KP100 D301#S.T.L

 3. Afrisoขนาดหน้าปัด100m 4inch เกลียวScrew 1/2inch

  แรงดันPressure range:0~100mBar(0~10kPa)

  เกลียว:1/2"ขนาดหน้าปัด100mm 4" Germany

  Afriso 100mBar KP100 D401#S.T.L

 4. 0-160mBar Afriso 160 size 1/4inch Push Button Valve

  แรงดันPressure range:0~160mBar(0~16kPa)

  เกลียวScrew 1/4"Origin:Germany

  Afriso OD63mm(Body) + Push Button

 5. 0-160mBar(0-16kPa)Afrisoขนาดหน้าปัด63mm 2.1/2inch เกลียวScrew : 1/4inch

  แรงดันPressure range:0~160mBar(0~16kPa)

  เกลียวScrew: 1/4" Origin:Germany

  160mBarAfrisoขนาดหน้าปัด63mm 2.1/2"

 6. 0-160mBar Afriso 160 size 1/2inch Push Button Valve

  แรงดันPressure range:0~160mBar(0~16kPa)

  เกลียวScrew 1/2"Origin:Germany

  Afriso OD100mm(Body)4" Push Button Valve

 7. 0-160mBar(0-16kPa)Afrisoขนาดหน้าปัด63mm 2.1/2inch เกลียวScrew : 1/4inch

  แรงดันPressure range:0~160mBar(0~16kPa)

  เกลียวScrew : 1/2" Origin:Germany

  0-160mBarAfrisoขนาดหน้าปัด 4"

 8. Afriso Pressure Gauge 0~250mbar(0~100"wc)

  Afriso Germanyขนาดหน้าปัด 4"

  S.T.L#304 0~250mbar(0~25kPa)

  Afriso Pressure Gauge 0~250mbar(0~100"wc)

 9. Pressure Gauge Eclipse

  Range: 0-10kPa/0-1000mmAq

  Inlet Size: 3/8" Origin:Taiwan

  Pressure Gauge Eclipse 0-10kPa

 10. DH 8R50 Gas Mop5 Typ DKH-R

  Push Button Valve(DN10,1/4")

  Inlet pressure range:0-10Bar

  DH 8R50 Gas Mop5 Typ DKH-R

 11. GAS MOP5 TYP: DKH

  Connection: 1/2" DN15

  Origin: Germany

  GAS MOP5 TYP: DKH

 12. Gas Mop5 Typ DKH-R

  Push Button Valve(DN15,1/2")

  Inlet pressure range:0.2~2Bar

  Gas Mop5 Typ DKH-R

 13. 2.5Bar nuova fima pressure gauge

  แรงดันPressure range:0~2.5bar(0~36Psi)

  เกลียวScrew 1/4"Origin: Italy

  0~2.5Bar(0~36Psi) Nuova Fima

 14. 4Bar nuova fima pressure gauge

  แรงดันPressure range:0~4bar(0~60Psi)

  เกลียวScrew 1/4"Origin: Italy

  0~4Bar(0~60Psi) Nuova Fima

 15. 10Bar nuova fima pressure gauge

  แรงดันPressure range:0~10bar(0~145Psi)

  เกลียวScrew 1/4"Origin: Italy

  0~10Bar(0~45Psi) Nuova Fima

 16. 25Bar nuova fima pressure gauge

  แรงดันPressure range:0~25bar(0~360Psi)

  เกลียวScrew 1/4"Origin: Italy

  0~25Bar(0~360Psi) Nuova Fima

 17. 0~25Bar Nuova Fima Pressure Gauge
  แรงดันPressure range:0~25bar

  เกลียวScrew 1/4"Origin:Italy

  0~25Bar Nuova Fima Pressure Gauge

 18. nuova fima pressure gauge

  แรงดันPressure range:0~2.5bar

  เกลียวScrew 1/4"Origin: Italy

  0~2.5Bar Nuova Fima Pressure Gauge

 19. 0~60mbar DUNGS KP80

  แรงดันPressure range:0~60mbar

  เกลียวScrew 1/2"Origin:Germany

  0~60mbar DUNGS KP80

 20. 0to160mbar DUNGS Pressure Gauge

  แรงดันPressure range:0~160mbar

  เกลียวScrew 1/2"Origin:Germany

  0to160mbar DUNGS Pressure Gauge

 21. ITO KOKI K.K. PRESSURE GAUGE

  แรงดันPressure range:10Kpa,20Kpa,50Kpa

  เกลียวScrew 3/8"Origin:Japan

  ITO KOKI K.K. PRESSURE GAUGE

 22. ito koki k k pressure gauge

  แรงดันPressure range:0~10kPa

  เกลียวScrew 3/8" Origin:Japan

  0~10kPa ITO KOKI K.K. Pressure Gauge

 23. ito koki k k pressure gauge

  แรงดันPressure range:0~20kPa

  เกลียวScrew 3/8" Origin: Japan

  0~20kPa ITO KOKI K.K. Pressure Gauge

 24. 0~50kPa ITO KOKI K.K. Pressure Gauge

  แรงดันPressure range:0~50kPa

  เกลียวScrew 3/8"Origin: Japan

  0~50kPa ITO KOKI K.K. Pressure Gauge

 25. Pressure Guage Madas 0~10Kpa, 0~1000mmAq

  แรงดันPressure range:0~10Kpa(98mBar)

  เกลียวScrew 3/8"Origin: Korea

  0~10kpa Madas Pressure Gauge

 26. Pressure Guage Madas 0~20Kpa, 0~2000mmAq

  แรงดันPressure range:0~20Kpa(196mBar)

  เกลียวScrew 3/8"Origin: Korea

  0~20kpa Madas Pressure Gauge

 27. Pressure Guage Madas 0~20Kpa, 0~2000mmAq

  แรงดันPressure range:0~30Kpa(294mBar)

  เกลียวScrew 3/8"Origin: Korea

  0~30kpa Madas Pressure Gauge

 28. 500mmAq Kusaba Pressure Gauge

  แรงดันPressure range:0~500mmAq

  เกลียวScrew 3/8" Origin:Japan

  500mmAq Kusaba Pressure Gauge

 29. 1000mmAq Kusaba Pressure Gauge

  แรงดันPressure range:0~1000mmAq

  เกลียวScrew 3/8" Origin:Japan

  1000mmAq Kusaba Pressure Gauge

 30. 2000mmAq Kusaba Pressure Gauge

  แรงดันPressure range:0~2000mmAq

  เกลียวScrew 3/8" Origin:Japan

  2000mmAq Kusaba Pressure Gauge

 31. 3000mmAq Kusaba Pressure Gauge

  แรงดันPressure range:0~3000mmAq

  เกลียวScrew 3/8" Origin:Japan

  3000mmAq Kusaba Pressure Gauge

 32. 5000mmAq Kusaba Pressure Gauge

  แรงดันPressure range:0~5000mmAq

  เกลียวScrew 3/8" Origin:Japan

  5000mmAq Kusaba Pressure Gauge

 33. Kromschroder KFM 160 RB 63

  krom//schroder Germany

  Pressure Gauge 0~160mbar

  Kromschroder KFM 160 RB 63

 34. Kromschroder KFM 250 RB 100

  krom//schroder Germany

  Pressure Gauge S.T.L 0~250mbar

  Kromschroder KFM 250 RB 100

 35. kromschroder Pressure Gauge Push Button Valve

  krom//schroder Germany

  kromschroder Pressure Gauge Push Button Valve

 •  44 ซ.บรมราชชนนี 70 ถ.บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม. 10170.

   44, Borommaratchachonnani 70, Thanon Borommaratchachonnani, Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok, Thailand,10170.

   Email: add028883472@gmail.com

   Email: sales@add-furnace.com

   Tel: 02-888-3472

   Mobile: 088-300-1122   Mobile: 08-08-170-170

   Fax: 02-888-3258