ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอุตสาหกรรมและแก๊ส

 1. ตู้คอลโทรลควบคุม เอสซีอาร์ สำหรับใช้กับฮีตเตอร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์และช่วยประหยัดไฟฟ้า
  ตู้คอลโทรลควบคุม เอสซีอาร์ สำหรับใช้กับฮีตเตอร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์และช่วยประหยัดไฟฟ้า
 2. ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบ สำหรับหัวเตาอินฟาเรดหลายหัว
  ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบ สำหรับหัวเตาอินฟาเรดหลายหัว
 3. ตู้คอนโทรล ใช้กับ Yamataha GJ-502C
  ตู้คอนโทรล ใช้กับ Yamataha GJ-502C
 4. ตู้คอนโทรลควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบจุดไฟอัตโนมัติ แบบ 1จุด
  ตู้คอนโทรลควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบจุดไฟอัตโนมัติ แบบ 1จุด
 5. Yamataha GJ-502C 4point Control Panel
  Yamataha GJ-502C 4point Control Panel
 6. Burner Control Power Control Panel
  ตู้ควบคุมสำหรับหัวเตาอินฟาเรด หรือเตาแก๊สต่อหัว
 7. ควบคุมการจุดไฟพร้อมคุมอุณหภูมิต่ออินฟราเรด 1 ชุด
  ควบคุมการจุดไฟพร้อมคุมอุณหภูมิต่ออินฟราเรด 1 ชุด
 8. ควบคุมการจุดไฟและควบคุมอุณหภูมิรวมกล่องจุดไฟอัติโนมัติในตู้คอลโทรลใช้กับอินฟาเรดและเวนจูรี่เบอร์เนอร์
  ควบคุมการจุดไฟและควบคุมอุณหภูมิรวมกล่องจุดไฟอัติโนมัติในตู้คอลโทรลใช้กับอินฟาเรดและเวนจูรี่เบอร์เนอร์
 9. ตู้ควบคุมจุดไฟและอุณหภูมิ อินฟราเรดเบอร์เนอร์ และอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน
  ตู้ควบคุมจุดไฟและอุณหภูมิ อินฟราเรดเบอร์เนอร์ และอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน
 10. ควบคุมการจุดไฟพร้อมคุมอุณหภูมิต่อเวนจูรี่ 1 ชุด
  ควบคุมการจุดไฟพร้อมคุมอุณหภูมิต่อเวนจูรี่ 1 ชุด
 11. ควบคุมการจุดไฟพร้อมคุมอุณหภูมิต่อเวนจูรี่ 3 จุด
  ควบคุมการจุดไฟพร้อมคุมอุณหภูมิต่อเวนจูรี่ 3 จุด
 12. ตู้คอนโทรล ใช้กับ เตาอินฟาเรด 2 จุด, เพิ่มพัดลม
,Burner Control Power Control Panel
  ตู้คอนโทรล ใช้กับ เตาอินฟาเรด 2 จุด, เพิ่มพัดลม