ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบ สำหรับหัวเตาอินฟาเรดหลายหัว ,Infrared Gas Burner Power Control Panel Multiple Control All In One

ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบ สำหรับหัวเตาอินฟาเรดหลายหัว
 • PRI: 220..230v 50Hz/60Hz
 • Aplication: ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบ สำหรับหัวเตาอินฟาเรดหลายหัว ,Infrared Gas Burner Power Control Panel Multiple Control All In One
 • Brand: Yamataha
 • Made in Thailand
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบ สำหรับหัวเตาอินฟาเรดหลายหัว (1)
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบ สำหรับหัวเตาอินฟาเรดหลายหัว (7)
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบ สำหรับหัวเตาอินฟาเรดหลายหัว (2)
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบ สำหรับหัวเตาอินฟาเรดหลายหัว (3)
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบ สำหรับหัวเตาอินฟาเรดหลายหัว (4)
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบ สำหรับหัวเตาอินฟาเรดหลายหัว (5)
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบ สำหรับหัวเตาอินฟาเรดหลายหัว (6)
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบ สำหรับหัวเตาอินฟาเรดหลายหัว (8)
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบ สำหรับหัวเตาอินฟาเรดหลายหัว (9)
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบ สำหรับหัวเตาอินฟาเรดหลายหัว (10)
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบ สำหรับหัวเตาอินฟาเรดหลายหัว (11)
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบ สำหรับหัวเตาอินฟาเรดหลายหัว (7)
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบ สำหรับหัวเตาอินฟาเรดหลายหัว (12)
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบ สำหรับหัวเตาอินฟาเรดหลายหัว (13)
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบ สำหรับหัวเตาอินฟาเรดหลายหัว (14)
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบ สำหรับหัวเตาอินฟาเรดหลายหัว (15)
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบ สำหรับหัวเตาอินฟาเรดหลายหัว (16)
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบ สำหรับหัวเตาอินฟาเรดหลายหัว (18)
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิเตาอบ สำหรับหัวเตาอินฟาเรดหลายหัว (19)

Related Links:

 1. Flame Rod GJ-1602

  Gj 1602 Flame Rod Stainless steel

 2. YAMATAHA GJ-502C
  Burner Controller YAMATAHA GJ-502C
 3. burkert gas solenoid valve 1/4"

  Inlet pressure:0~1bar

  Origin: Germany

  1/4" burkert gas solenoid valve

 4. infrared gas burner
  หัวเบอร์เนอร์อินฟาเรด infrared gas burner A1602,A1002,A602,A802,A2002
[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems