1 ตู้คอนโทรลควบคุมอินฟาเรดเบอร์เนอร์ 2 จุด

ตู้1 ตู้คอนโทรลควบคุมอินฟาเรดเบอร์เนอร์ 2 จุด
,Burner Control Power Control Panel
 • 1 ตู้คอนโทรลควบคุมอินฟาเรดเบอร์เนอร์ 2 จุด
 • Type:1 ตู้คอนโทรลควบคุมอินฟาเรดเบอร์เนอร์ 2 จุด
 • PRI: 220..230v 50Hz/60Hz
 • ระบบควบคุมการจุดไฟอัติโนมัติใช้ควบคุมหัวเตาอินฟาเรดอุตสาหกรรม สำหรับ 2 ชุด
 • สามารถจุดสปาร์ค และควบคุมระบบจุดภายในเตา
 • มีระบบป้องกันความปลอดภัยในตัว
 • ในกรณีที่อ่านเปลวไฟไม่เจอระบบจะสั่งปิดโซลินอยวาล์วอัตโนมัติทั้งระบบ เพื่อป้องกันการระเบิดของอุปกรณ์ .
 • Brand: ADD
 • Made in Thailand
 • ตู้1 ตู้คอนโทรลควบคุมอินฟาเรดเบอร์เนอร์ 2 จุด
 (1)
 • ตู้1 ตู้คอนโทรลควบคุมอินฟาเรดเบอร์เนอร์ 2 จุด
 (2)
 • ตู้1 ตู้คอนโทรลควบคุมอินฟาเรดเบอร์เนอร์ 2 จุด
 (3)
 • 1 ตู้คอนโทรลควบคุมอินฟาเรดเบอร์เนอร์ 2 จุด
 (4)
 • 1 ตู้คอนโทรลควบคุมอินฟาเรดเบอร์เนอร์ 2 จุด
 (5)
 • ตู้1 ตู้คอนโทรลควบคุมอินฟาเรดเบอร์เนอร์ 2 จุด
 (6)
 • 1 ตู้คอนโทรลควบคุมอินฟาเรดเบอร์เนอร์ 2 จุด
 (7)
 • 1 ตู้คอนโทรลควบคุมอินฟาเรดเบอร์เนอร์ 2 จุด
 (8)
 • 1 ตู้คอนโทรลควบคุมอินฟาเรดเบอร์เนอร์ 2 จุด
 (9)
 • 1 ตู้คอนโทรลควบคุมอินฟาเรดเบอร์เนอร์ 2 จุด
 (10)
 • ตู้1 ตู้คอนโทรลควบคุมอินฟาเรดเบอร์เนอร์ 2 จุด
 (11)
 • ตู้1 ตู้คอนโทรลควบคุมอินฟาเรดเบอร์เนอร์ 2 จุด
 (12)
 • ตู้1 ตู้คอนโทรลควบคุมอินฟาเรดเบอร์เนอร์ 2 จุด
 (13)
 • 1 ตู้คอนโทรลควบคุมอินฟาเรดเบอร์เนอร์ 2 จุด
 (14)
 • 1 ตู้คอนโทรลควบคุมอินฟาเรดเบอร์เนอร์ 2 จุด
 (15)
 • ตู้1 ตู้คอนโทรลควบคุมอินฟาเรดเบอร์เนอร์ 2 จุด
 (16)
 • 1 ตู้คอนโทรลควบคุมอินฟาเรดเบอร์เนอร์ 2 จุด
 (17)
 • 1 ตู้คอนโทรลควบคุมอินฟาเรดเบอร์เนอร์ 2 จุด
 (18)
 • 1 ตู้คอนโทรลควบคุมอินฟาเรดเบอร์เนอร์ 2 จุด
 (19)
 • 1 ตู้คอนโทรลควบคุมอินฟาเรดเบอร์เนอร์ 2 จุด
 (20)

Related Links:

 1. Flame Rod GJ-1602

  Gj 1602 Flame Rod Stainless steel

 2. YAMATAHA GJ-502C
  Burner Controller YAMATAHA GJ-502C
 3. infrared gas burner
  หัวเบอร์เนอร์อินฟาเรด infrared gas burner A1602,A1002,A602,A802,A2002
 4. burkert gas solenoid valve 1/4"

  Inlet pressure:0~1bar

  Origin: Germany

  1/4" burkert gas solenoid valve

[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems