ควบคุมการจุดไฟพร้อมคุมอุณหภูมิต่ออินฟราเรด 1 ชุด

ตู้คอนโทรลควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบจุดไฟอัตโนมัติ แบบ 1จุด
,Burner Control Power Control Panel
 • ตู้คอนโทรล: ควบคุมการจุดไฟพร้อมคุมอุณหภูมิต่ออินฟราเรด 1 ชุด
 • Type:ควบคุมการจุดไฟพร้อมคุมอุณหภูมิต่ออินฟราเรด 1 ชุด
 • แหล่งจ่ายไฟPRI: 220..230v 50Hz/60Hz
 • เทมคอนโทรลเลอร์ยี่ห้อTemperature Controller: azbilมShimaden,Shinko, Honeywell,
 • ระบบ PID คอนโทรลควบคุมอุณหภูมิให้นิ่งตามที่ต้องการ.
 • อุปกรณรวม ตู้คอลโทรลใหญ่ เบรคเกอร์ เอสซีอาร์เพาว์เวอร์เรกูเรเตอร์ รีเลย์Omron,หม้อแปลงเช็คกระแสแอมป์มิเตอร์ เทมคอลโทรลเลอร์
 • ใช้งานAplication:ใช้งานควบคุมเอสซีอาร์ฮีตเตอร์เพื่อประหยัดไฟฟ้าและยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์
 • กล่องจุดแก๊สอัตโนมัติ,ชุดสปาร์คแก๊ส
 • Brand:
 • Made in Thailand
 • ตู้คอลโทรลควบคุม เอสซีอาร์ สำหรับใช้กับฮีตเตอร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์และช่วยประหยัดไฟฟ้า (1)
 • ตู้คอลโทรลควบคุม เอสซีอาร์ สำหรับใช้กับฮีตเตอร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์และช่วยประหยัดไฟฟ้า (2)
 • ตู้คอลโทรลควบคุม เอสซีอาร์ สำหรับใช้กับฮีตเตอร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์และช่วยประหยัดไฟฟ้า (3)
 • ตู้คอลโทรลควบคุม เอสซีอาร์ สำหรับใช้กับฮีตเตอร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์และช่วยประหยัดไฟฟ้า (4)
 • ตู้คอลโทรลควบคุม เอสซีอาร์ สำหรับใช้กับฮีตเตอร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์และช่วยประหยัดไฟฟ้า (5)
 • ตู้คอลโทรลควบคุม เอสซีอาร์ สำหรับใช้กับฮีตเตอร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์และช่วยประหยัดไฟฟ้า (6)
 • ตู้คอลโทรลควบคุม เอสซีอาร์ สำหรับใช้กับฮีตเตอร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์และช่วยประหยัดไฟฟ้า (7)
 • ตู้คอลโทรลควบคุม เอสซีอาร์ สำหรับใช้กับฮีตเตอร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์และช่วยประหยัดไฟฟ้า (8)
 • ตู้คอลโทรลควบคุม เอสซีอาร์ สำหรับใช้กับฮีตเตอร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์และช่วยประหยัดไฟฟ้า (9)
 • ตู้คอลโทรลควบคุม เอสซีอาร์ สำหรับใช้กับฮีตเตอร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์และช่วยประหยัดไฟฟ้า (10)
 • ตู้คอลโทรลควบคุม เอสซีอาร์ สำหรับใช้กับฮีตเตอร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์และช่วยประหยัดไฟฟ้า (11)
 • ตู้คอลโทรลควบคุม เอสซีอาร์ สำหรับใช้กับฮีตเตอร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์และช่วยประหยัดไฟฟ้า (12)
 • ตู้คอลโทรลควบคุม เอสซีอาร์ สำหรับใช้กับฮีตเตอร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์และช่วยประหยัดไฟฟ้า (13)
 • ตู้คอลโทรลควบคุม เอสซีอาร์ สำหรับใช้กับฮีตเตอร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์และช่วยประหยัดไฟฟ้า (14)
 • ตู้คอลโทรลควบคุม เอสซีอาร์ สำหรับใช้กับฮีตเตอร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์และช่วยประหยัดไฟฟ้า (15)
 • ตู้คอลโทรลควบคุม เอสซีอาร์ สำหรับใช้กับฮีตเตอร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์และช่วยประหยัดไฟฟ้า (16)
 • ตู้คอลโทรลควบคุม เอสซีอาร์ สำหรับใช้กับฮีตเตอร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์และช่วยประหยัดไฟฟ้า (17)
 • ตู้คอลโทรลควบคุม เอสซีอาร์ สำหรับใช้กับฮีตเตอร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์และช่วยประหยัดไฟฟ้า (18)
 • ตู้คอลโทรลควบคุม เอสซีอาร์ สำหรับใช้กับฮีตเตอร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์และช่วยประหยัดไฟฟ้า (19)
 • ตู้คอลโทรลควบคุม เอสซีอาร์ สำหรับใช้กับฮีตเตอร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์และช่วยประหยัดไฟฟ้า (20)

Related Links:

 1. Flame Rod GJ-1602

  Gj 1602 Flame Rod Stainless steel

 2. YAMATAHA GJ-502C
  Burner Controller YAMATAHA GJ-502C
 3. infrared gas burner
  หัวเบอร์เนอร์อินฟาเรด infrared gas burner A1602,A1002,A602,A802,A2002
 4. burkert gas solenoid valve 1/4"

  Inlet pressure:0~1bar

  Origin: Germany

  1/4" burkert gas solenoid valve

[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems