ตู้คอนโทรล ใช้กับ เตาอินฟาเรด 2 จุด, เพิ่มพัดลม

ตู้คอนโทรล ใช้กับ เตาอินฟาเรด 2 จุด, เพิ่มพัดลม
,Burner Control Power Control Panel
 • ตู้คอนโทรล ใช้กับ เตาอินฟาเรด 2 จุด, เพิ่มพัดลม
 • Type:ตู้คอนโทรล ใช้กับ เตาอินฟาเรด 2 จุด, เพิ่มพัดลม 2 จุด
 • PRI: 220..230v 50Hz/60Hz
 • Temperature Controller, Control Gas Solenoid Valve, and Infrared Gas Burner
 • Blower Fan
 • กล่องจุดแก๊สอัตโนมัติ,ชุดสปาร์คแก๊ส
 • Brand: ADD
 • Made in Thailand
 • ตู้คอนโทรล ใช้กับ เตาอินฟาเรด 2 จุด, เพิ่มพัดลม
 (1)
 • ตู้คอนโทรล ใช้กับ เตาอินฟาเรด 2 จุด, เพิ่มพัดลม
 (2)
 • ตู้คอนโทรล ใช้กับ เตาอินฟาเรด 2 จุด, เพิ่มพัดลม
 (3)
 • ตู้คอนโทรล ใช้กับ เตาอินฟาเรด 2 จุด, เพิ่มพัดลม
 (4)
 • ตู้คอนโทรล ใช้กับ เตาอินฟาเรด 2 จุด, เพิ่มพัดลม
 (5)
 • ตู้คอนโทรล ใช้กับ เตาอินฟาเรด 2 จุด, เพิ่มพัดลม
 (7)
 • ตู้คอนโทรล ใช้กับ เตาอินฟาเรด 2 จุด, เพิ่มพัดลม
 (8)
 • ตู้คอนโทรล ใช้กับ เตาอินฟาเรด 2 จุด, เพิ่มพัดลม
 (9)
 • ตู้คอนโทรล ใช้กับ เตาอินฟาเรด 2 จุด, เพิ่มพัดลม
 (11)
 • ตู้คอนโทรล ใช้กับ เตาอินฟาเรด 2 จุด, เพิ่มพัดลม
 (12)

Related Links:

 1. Flame Rod GJ-1602

  Gj 1602 Flame Rod Stainless steel

 2. YAMATAHA GJ-502C
  Burner Controller YAMATAHA GJ-502C
 3. infrared gas burner
  หัวเบอร์เนอร์อินฟาเรด infrared gas burner A1602,A1002,A602,A802,A2002
 4. burkert gas solenoid valve 1/4"

  Inlet pressure:0~1bar

  Origin: Germany

  1/4" burkert gas solenoid valve

[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems