Laboratory Electric Furnaceเตาไฟฟ้าสำหรับใช้ในห้องแล๊ป

เตาไฟฟ้าสำหรับใช้ในห้องแล๊ปLaboratory Electric Furnace
  โครงสร้างเตาใช้เหล็กแผ่นพับความหนา 3 mm.ประตูเตาเปิดด้านหน้าแบบสวิง
 • ระบบควบคุมอุณหภูมิ เตาไฟฟ้า
 • ติดตั้งโปรแกรม 1 เครื่องสำหรับคอนโทรลอุณหภูมิการเผาและตั้งเวลาการเผา
 • โปรแกรมสามารถตั้งได้ 2 PATTERNS 16 STEPS แบบ PID CONTROL
 • การตรวจสอบอุณหภูมิใช้ Thermocouple type : R 1 set
 • มีอลามเตือนเมื่อครบกำหนดการเผา หรือจบโปรแกรมการทำงาน
 • ฮิตเตอร์ความร้อน เตาไฟฟ้า
 • ติดตั้งฮิตเตอร์แบบสปริงร้อยบนเซรามิคทิ้วติดตั้งบริเวณผนังเตา 3 ด้านซ้าย,ขวา,พื้นเตา
 • กำลังไฟฟ้าของฮิตเตอร์ xx kW 220V/380V;
 • การคอนโทรลการจ่ายกระแสไฟฟ้าใช้ SCR
 • ฉนวนกันความร้อน เตาไฟฟ้า
 • ผนังเตาใช้ Fiber Blanket 1400C + Fibre Board + Light Brick C-2 .
 • หลังคาเตา และประตูเตาใช้ Silica Board + Light Brick C-2
 • ระบบความปลอดภัย เตาไฟฟ้า
 • มีเซฟตี้ป้องกันไฟรั่วเมื่อไฟรั่วจะตัดไฟเองอัตโนมัติและมีกริ่งสัญญาณเตือน
 • ประตูเตามีเซฟตี้สวิท เมื่อเตาเปิดออกระบบจะตัดการทำงานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
 • อุณหภูมิสูงสุด 1200'C,1300'C,1350'C องศาเซลเซียล
 • วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้,Program HONEY WELL DC1040PT,Heater KANTHAL AF from Sweden,Contact, Breaker Japan,Relay OMRON Insulator ISOLITE
 • Laboratory Electric Furnaceเตาไฟฟ้าสำหรับใช้ในห้องแล๊ป Standard. ขนาดพื้นที่การใช้งานภายใน กว้าง x00 mm. สูง x00 mm. ลึก x00 mm.
 • Width x Hight x Depth
 • w300 x h300 x d400
 • w360 x h345 x d460
 • w350 x h500 x d250
 • w390 x h525 x d460
 • w450 x h500 x d500
 • w500 x h550 x d710
 • w510 x h600 x d600
 • Customer Orderสั่งตามออเดอร์
 • Brand: add Furnace
 • made in Thailand
 • Laboratory Electric Furnaceเตาไฟฟ้าสำหรับใช้ในห้องแล๊ป(1)
 • Laboratory Electric Furnaceเตาไฟฟ้าสำหรับใช้ในห้องแล๊ป(2)
 • Laboratory Electric Furnaceเตาไฟฟ้าสำหรับใช้ในห้องแล๊ป(3)
 • Laboratory Electric Furnaceเตาไฟฟ้าสำหรับใช้ในห้องแล๊ป(4)
 • Laboratory Electric Furnaceเตาไฟฟ้าสำหรับใช้ในห้องแล๊ป(5)
 • Laboratory Electric Furnaceเตาไฟฟ้าสำหรับใช้ในห้องแล๊ป(6)
 • Laboratory Electric Furnaceเตาไฟฟ้าสำหรับใช้ในห้องแล๊ป(7)
 • Laboratory Electric Furnaceเตาไฟฟ้าสำหรับใช้ในห้องแล๊ป(8)
 • Laboratory Electric Furnaceเตาไฟฟ้าสำหรับใช้ในห้องแล๊ป(9)
 • Laboratory Electric Furnaceเตาไฟฟ้าสำหรับใช้ในห้องแล๊ป(10)
 • Laboratory Electric Furnaceเตาไฟฟ้าสำหรับใช้ในห้องแล๊ป(11)
 • Laboratory Electric Furnaceเตาไฟฟ้าสำหรับใช้ในห้องแล๊ป(12)
 • Laboratory Electric Furnaceเตาไฟฟ้าสำหรับใช้ในห้องแล๊ป(13)
 • Laboratory Electric Furnaceเตาไฟฟ้าสำหรับใช้ในห้องแล๊ป(14)
 • Laboratory Electric Furnaceเตาไฟฟ้าสำหรับใช้ในห้องแล๊ป(15)
 • Laboratory Electric Furnaceเตาไฟฟ้าสำหรับใช้ในห้องแล๊ป(16)
 • Laboratory Electric Furnaceเตาไฟฟ้าสำหรับใช้ในห้องแล๊ป(17)
 • Laboratory Electric Furnaceเตาไฟฟ้าสำหรับใช้ในห้องแล๊ป(18)
 • Laboratory Electric Furnaceเตาไฟฟ้าสำหรับใช้ในห้องแล๊ป(19)
 • Laboratory Electric Furnaceเตาไฟฟ้าสำหรับใช้ในห้องแล๊ป(20)