VGBF 40R40-3

Krom//schroder VGBF 40R40-3
 • Kromschroder Gas Regulator: VGBF 40R40-3
 • Vor dem Offnen Feder
 • entspannen!
 • Release spring berore
 • opening!
 • Avant douvrir le dome,
 • detendre le resort!
 • WWW.Kormschroeder.com
 • 49018 Osnabruack, Germany
 • 86047110 D. 1740-81404
 • CE-0085AQ0973
 • T : -15'C...+60'C
 • PS = p umax = 4bar
 • W ds : 10-30mbar
 • P d : 20mbar
 • Sitz : 19,1mm
 • VGBF 40R40-3 (1)
 • VGBF 40R40-3 (2)
 • VGBF 40R40-3 (3)
 • VGBF 40R40-3 (4)
 • VGBF 40R40-3 (5)
 • VGBF 40R40-3 (6)
 • VGBF 40R40-3 (7)
 • VGBF 40R40-3 (8)
 • VGBF 40R40-3 (9)

Related Links:

 1. KROMSCHRODER IFD 258-5/1W BURNER CONTROL

  Uv Sensor or Flame Rod

  Input 230AC TS5/1S

  Kromschroder IFD 258-5/1W

 2. Kromschroder IFD 258-10/2W

  Uv Sensor or Flame Rod

  Input 230AC TS10/2S

  Kromschroder IFD 258-10/2W

 3. IFD 258-5/1Q

  Uv Sensor or Flame Rod

  Input 120AC TS5/1S

  IFD 258-5/1Q

 4. IFD 244-3/1W

  Made in Germany

  TS3/1S,Flame Rod

  IFD 244-3/1W

 5. Kromschroder IFD 450-5/1/1T

  Made in Germany

  restart following flame failure

  Kromschroder IFD 450-5/1/1T

 6. Kromschroder IFD 454-5/1/1T

  Made in Germany

  fault lock-out following flame failure

  Kromschroder IFD 454-5/1/1T