เครื่องบันทึกอุณหภูมิ,ใช้กระดาษTemp recorder

Fuji,Shinko,Yokogawa,Brainchild,TOHO,Ohkura (Thailand agent)

 1. SR10006 Recorder Yogokawa

  Chart width: 100

  Writing system: 6 colors

  origin: Japan

  SR10006 Recorder Yokogawa

 2. TRM 10C recorder Toho

  Chart width: 100mm

  Writing system: 6 colors

  Origin: Japan

  TRM 10C recorder Toho(6dot)

 3. brainchild chart recorder

  Chart width: 100mm

  Writing system: 6 colors

  origin: Taiwan

  Brainchild hybrid recorder CR06

 4. Fuji Recorder PHE(1 point)

  Chart width:100mm

  Writing system: Ink jet system, 6 colors

  origin: Japan

  Fuji Recorder PHE(1 point)

 5. Fuji Recorder PHE 90022-VV0EV (6 point recording)

  Chart width:100mm

  Writing system: Ink jet system, 6 colors

  origin: Japan

  Fuji Recorder PHE(6 point)

 6. chart recorder

  Chart width: 180mm

  Writing system: Ink jet system, 6 colors

  origin: Japan

  Fuji PHA เครื่องบันทึกข้อมูลโดย่ใช้กระดาษ

 7. fuji microject recorder phc

  Fuji recorder PHC

  Chart width: 100mm

  Writing system: Ink jet system, 6 colors

  origin: Japan

 8. shinko hybrid Recorder

  Shinko hybrid recorder

  Chart width: 100mm

  Writing system: 6 colors

  origin: Japan

 9. shinko self balancing recorder

  Shinko self balancingเครื่องบันทึกข้อมูลโดย่ใช้กระดาษ

  Chart width: 180mm

  Writing system: 12 colors

  origin: Japan

 10. yokogawa recorder ?rs1000 ?rs1800

  yokogawa recorder urs1000 urs1800

  Chart width: 100 or 180mm

  Writing system: 6 colors

  origin: Japan

 11. yokogawa recorder ?R10000 ?R20000

  yokogawa recorder uR10000 uR20000

  Chart width: 100 or 180mm

  Writing system: 6 colors

  origin: Japan

 12. yokogawa paperless recorder dx2000

  paperless recorder dx2000

  Panel display: 6.4"

  CF card volume: 514Mb

  origin: Japan

 13. Chart NO EM-001

  Chart NO EM-001

  Chart width: 100mmx40mm

 14. Chart width: 100mm

  Writing system: 6 colors

  origin: Japan

  RM10C Ohkrua Recorder (6dot)

 15. Chart NO EH-01001

  Chart NO EH-01001

  Chart width: 180mm

  Chino, Yogokawa

  origin: Japan

 16. CHART NO. B9573AN

  CHART NO. B9573AN

  Chart width: 180mm

  Yogokawa

  origin: Japan

 17. shinko hybrid Recorder

  กระดาษใช้กับ รีคอร์เดอร์

  Chart width: 100mmx40mm

  Fuji,Yokogawa,Ohkura,Azbil Yamatake,Brainchild

  origin: Japan

 18. shinko hybrid Recorder

  กระดาษใช้กับ รีคอร์เดอร์ Fuji recorder PHE,PHC

  Chart width: 100mmx40mm

  Fuji Recorder PHE,PHC

  origin: Japan

[+] เตาเผาHome
[-] อุปกรณ์เตาFurnaceAccessories
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems
[+] Machine Vision Systems