สายไฟทนความร้อน | รับอุณหภุมสูงถึง750'C

รับอุณหภุมสูงถึง750'C(use high voltage),250'C,400'C,450'C,500'C ,750'C

[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems