เซรามิคทิ้ว

(อุณหภูมิสูง) | ข้อมูลรายละเอียด
[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] Heaters