แผ่นซิลิก้อน | sic plate

  Made in TaiwanMade in Taiwan
  แผ่นทนไฟ SIC ขนาด plate(standard unit: mm) sic plate
  made in taiwan
  400x350x10
  400x350x15
  400x400x10
  400x400x12
  400x400x15
  450x400x10
  450x400x12
  450x400x15
  500x400x10
  500x400x12
  540x450x10
  540x450x15
  540x450x15
  500x500x15
  600x500x16

  sic-plateHKR PRODUCT

  400x350มม มีความหนา 3ขนาดคือ10,12และ15 มม.

  400x400มม. มีความหนา3ขนาดคือ10 ,12และ15มม.

  450x450มม.มีความหนา3ขนาดคือ10,12และ15 มม.

  500x600มม.มีความหนา2ขนาดคือ15 และ20มม.

  550x600มม.มีความหนา2ขนาดคือ15 และ20มม.

   

  SiC Refractory NSR

               ??Nomenclature NSR
  Properties FR-90 FR-85 SB-A SD-D SB-C
  % SiC 89.8 89.5 88 86.5 88.3
  Chemical SiO2 8.9 8.5 9 9.5 9.8
  Composition Al2O3 0.5 0.7 1.8 1.8 0.5
  Fe2O3 0.3 0.6 0.8 1.2 0.6
  Apparent Porosity 7.5 11.2 13.5 15 9.6
  Bulk Density 2.75 2.68 2.65 2.6 2.7
  Cold Crushing Strength 1,500 1,300 1,200 1,100 1,600
  Transverse Strength 450 350 300 270 480
  Thermal Expansion at 1000℃ 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
  Heat Conductivity at 1000℃ 14 14 13.5 13.5 14
  Refractoriness Under Load 1,700℃ ≧1,700℃ ≧1,700℃ ≧1,700℃ ≧1,700℃
  * Various annealing kiln furnace, slabs plates, supports post, seggers.
  Application *Thermal radiation plate, tub (pipe)
  *Magnetic material smelting furnace, furnace chamber plate, pusher plates.
  *Steel anneal furnace, trial brick, flannel coating furnace.
  *Al melting furnace, arc melting furnace, non fero metal melting furnace linear.
  *Acid liquid recovery tank, linear, filtering material.
  *Incinerator linear refractory.  

  sic plate

[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] Heaters