หม้อแปลงสปาร์คสำหรับจุดเบิร์นเนอร์แก๊สKromschroder,Brahma,Siemens,COFI,EBI,LGB,LECIP,WEISHAUPT,honeywell,FIDA,danfoss,Thailand agent,supplier
 1. LECIP 燃焼器具用変圧器, 形式 G7023-ZC

  一次電圧:AC100-200V,二次電圧 6.9/7.1kV

  Made in Japan 100%

  LECIP 燃焼器具用変圧器, 形式 G7023-ZC

 2. Lecip G7023-ZC

  Input 100~200V AC Output 7KV

  made in Japan 100%

  LECIP G7023 ZC

 3. lecip ignition transformer

  Input voltage110~220v Output 7KV

  made in Japan

  LECIP IGNITION TRANSFORMER 7KV

 4. LECIP G10M23-ZC ignition transformer

  Input voltage110~230v Output 10KV

  made in Japan

  LECIP G10M23-ZC ignition transformer

 5. ATN110A-1

  燃焼器具用変圧器

  Made in Japan

  ATN110A-1

 6. S720 A200-GHA

  S720 A200-GHA

  azbil Ignition tranformer

  Made in Japan

 7. S720 A200-OHA

  S720 A200-OHA2x8kV=16kV

  Input: 200V AC

  Made in Japan

 8. S720 A100-OHA

  S720 A100-OHA 2x8kV=16kV

  Input: 100V AC

  Made in Japan

 9. S720 A100-GHA

  S720 A100-GHA(100V)

  azbil Ignition tranformer

  Made in Japan

 10. S7200 A200-GHR

  S7200 A200-GHR

  azbil Ignition tranformer

  Made in Japan

 11. Kromschroder TZI 5-15/100W ignition transformer

  TZI 5-15/100W

  Input voltage:230v Output voltage:5KV

  Made in Germany

 12. TZI 5-15/100R

  TZI 5-15/100R

  Input voltage:110v Output voltage:5KV

  Made in Germany

 13. TZI 7-25/20W

  TZI 7-25/20W

  230v Output:7KV

  Made in Germany

 14. TZI-7,5-12/100W Case

  TZI-7,5-12/100W Case

  Input voltage:230v Output:7.5KV

  Made in Germany

 15. TZI-7,5-12/100W Kromschroder

  TZI-7,5-12/100W

  Input voltage:230v Output:7.5KV

  Made in Germany

 16. TZI-7,5-20/33W

  TZI-7,5-20/33W

  Input voltage:230v Output:7.5KV

  20(15)mA,AB 33% ED

 17. Honeywell Type S720A1016

  Input:230v Output voltage:2x8KV

  Origin: Hungary

  Type S720A1016

 18. honeywell et401 ignition transformer

  Input:230v Output voltage:14KV

  Made in China

  ET401

 19. Honeywell ZT 931

  Input voltage:220/240V Output 14KV

  Origin: U.S.A

  ZT 931

 20. Satronic ZT 931

  Input voltage:220/240V Output 14KV

  Origin: U.S.A

  Satronic ZT 931

 21. COFI TRE820PISO

  COFI TRE820PISO

  Input 230v Output 11KV

  Sec.1x8kV -20mA- Ampl.11kV

  ED 19% 3min. Made in Italy

 22. TRE820P/S

  COFI ignitions

  1x8kV 20mA Input 230V

  TRE820P/S

 23. TRE820P/39

  Input 230v Output voltage11KV

  Made in Italy

  COFI TRE820P/39

 24. COFI Ignitions TRS1020/S2 ignition transformer

  Input 230v 1.1A,Sec1x8kV

  20mA, Ampl 14kV ED 25% 4 min

  COFI Ignitions TRS 820P/11

 25. COFI Ignitions TRS1020/S2 ignition transformer

  Input 230v 1.1A,Sec 2x5kV

  20mA, Ampl 14kV ED 25% 4 min

  COFI Ignitions TRS1020/S2 ignition transformer

 26. COFI Ignitions TRS820P/S ignition transformer

  Input 230v 1.1A,Sec 2x5kV

  20mA, Ampl 11kV ED 25% 4 min

  COFI TRS820P/S ignition transformer

 27. cofi tre820p 4 ignition transformer

  Input 230v 0.9A,Sec 1x8kV

  16mA, Ampl 11kV ED19% 3 min

  COFI ignition TRE820P/4 Transformer

 28. cofi tre820/5 ignition transformer

  Input 230v 0.9A,Sec 2x4kV

  20mA, Ampl 11kV ED19% 3 min

  COFI ignition TRE820/5 Transformer

 29. cofi tre820 ignition transformer

  Input 230v 0.9A,Sec 1x8kV

  16mA, Ampl 11kV ED19% 3 min

  COFI ignitions TRE820 ignition transformer

 30. cofi trs820p ignition transformer

  Input 230v 1A,Sec 1x8kV

  20mA, Ampl 11kV ED25% 3 min

  COFI ignitions TRS820P ignition transformer

 31. COFI TRE820P/39 ignition transformer

  Input 230v Output voltage11KV

  Made in Italy

  COFI ignitions TRE820P/39 ignition transformer

 32. COFI TRE820P/39 ignition transformer

  Primary 110-220V

  ECLIPSE KI-102

 33. COFI TRS1020/21 ignition transformer

  Input 230v 1.1A,Sec 2x5kV

  20mA, Ampl 14kV ED 25% 4 min

  COFI TRS1020/21 ignition transformer

 34. COFI TRK2-35

  Input 230v 0.3A,Sec 2x12kV

  35mA RMS ED 50% 2 min

  COFI TRK2-35

 35. Cofi Ignitions TRE820P

  Made in Italy

  Cofi Ignitions TRE820P

 36. FIDA Compact 8/20 PM ignition transformer

  Input voltage:230v Output 8KV

  Made in Italy

  FIDA Compact 8/20 PM ignition transformer

 37. FIDA Compact 8/20 PM ignition transformer

  Input voltage:230v Output 8KV

  Made in Italy

  FIDA Compact 8/20 PM ignition transformer

 38. FIDA Compact 8/30 PM ignition transformer

  PRI 230V 1,4A 50Hz

  SEC 8 KV r.m.s.30mA Made in Italy

  FIDA Compact 8/30 PM

 39. FIDA Compact 8/20 PM PRI 120V

  PRI 120v 1,6A 60Hz Output 8KV

  Made in Italy

  FIDA Compact 8/20 PM PRI 120V

 40. Fida zuendtrafo Compact 10/20 CM 33 ignition transformer

  Input voltage:230v Output 2x5KV

  r.m.s 20mA,Made in Italy

  Fida zuendtrafo Compact 10/20 CM 33 ignition transformer

 41. Fida Compact 10/20 CM ignition transformer

  Input voltage:230v Output 2x5KV

  r.m.s 20mA,Made in Italy

  Fida Compact 10/20 CM ignition transformer

 42. Fida Compact 10/30 CM(ignition transformer)

  Input voltage:230v Output 2x5KV

  r.m.s 30mA Made in Italy

  Fida Compact 10/30 CM

 43. Fida zuendtrafo Compact 10/20 CM 33 ignition transformer

  Input voltage:230v Output 2x6KV

  r.m.s 35mA Made in Italy

  Fida Zuendtrafo Compact 12/35-33

 44. F.i.d.a TREVISO ITALY MOD 26/40

  Input voltage:230v Output 26kV

  Made in Italy

  F.i.d.a MOD 26/40

 45. F.i.d.a TREVISO ITALY MOD 26/48

  Input 230v Output 26kV (8kV eff)

  Made in Italy

  F.i.d.a MOD 26/48

 46. fida 26/30 ignition transformer

  Input 230v Output voltage:2x26KV

  Made in Italy

  FIDA 26/30

 47. Codice 7333

  Input 230v Output 2x7KV

  made in Italy

  Codice 7333

 48. Codice 7333/G

  Input 230v Output 1x8KV

  made in Italy

  Codice 7333/G

 49. Danfoss EBI C 052F0070

  Input voltage:230v Output 15KV

  Made in DENMARK

  Danfoss EBI C 052F0070 ignition transformer

 50. Danfoss Type EBI NO 052F0030

  Input voltage:230v Output 12KV

  Made in DENMARK

  Danfoss Type EBI NO 052F0030

 51. Danfoss Type EBI4 No.052F4031

  Input voltage:230v Sek.15KV

  Made in DENMARK

  Danfoss Type EBI4 No.052F4031

 52. Danfoss Type EBI4 HPM NO 052F4032

  Input voltage:230v Output 2x7.5KV

  Made in DENMARK

  Danfoss Type EBI4 HPM NO 052F4032

 53. Danfoss Type EBI4 M NO 052F4038

  Input voltage:230v Output 2x7.5KV

  Made in DENMARK

  Danfoss Type EBI4 M NO 052F4038

 54. Danfoss Type EBI4 1P NO 052F4040

  Input voltage:230v Output 12KV

  Made in DENMARK

  Danfoss Type EBI4 1P NO 052F4040

 55. Danfoss Type EBI4 C1P S No. 052F4048

  Danfoss Type EBI4 C1P S No.052F4048

  Prim:230V 50/60Hz 60VA

  SEC: 12kV Ampl.30mA

 56. BRAHMA Type TD1STPAF

  1 x 15kV Ampl

  Ampl 25mA, AB 50% ED in 2 min

  BRAHMA Type TD1STPAF

 57. BRAHMA Italy CODE 15000001 Type T8

  2,1A,SECONDARY 2x6500V

  Ampl 35mA, AB 33% ED in 3 min

  BRAHMA Type T8

 58. BRAHMA Italy TYPE T11/M

  1,1A,SECONDARY 1x9000V

  Ampl 20mA, AB 33% ED SD 3 min

  BRAHMA Italy TYPE T11/M

 59. BRAHMA Italy TYPE T13/M

  0,65A SECONDARY 1x8000V

  Ampl 16mA, AB 100% ED

  BRAHMA Italy TYPE T13/M

 60. BRAHMA Italy CODE 15093001

  220-240V1,1A,SECONDARY 1x9000V

  Ampl 20mA, AB 33% ED

  BRAHMA Italy CODE 15093001

 61. CODE 15910662 TYPE TC2STCSF

  BRAHMA Italy CODE 15910662

  Ampl 20mA, AB 100% ED 2x12kV

  CODE 15910662 TYPE TC2STCSF

 62. Brahma Type TD1STPAF

  BRAHMA Italy CODE 15910508

  Ampl 25mA, AB 50% ED 1x15kV

  Brahma Type TD1STPAF

 63. Brahma Type TD1LTCSF

  BRAHMA Italy CODE 15910631

  Ampl 15mA, AB 100% ED 1x15kV

  Brahma Type TD1LTCSF

 64. BRAHMA TYPE AR1 SERIES 01

  BRAHMA Italy CODE 18211000

  50-60Hz 2VA 220-240V

  BRAHMA TYPE AR1 SERIES 01

 65. TYPE TC1SVCAF

  BRAHMA Italy

  CODE 15910502

  TYPE TC1SVCAF

 66. L.G.B.s.l.r. RENAZZO (Fe)ITALY

  230V 2A 50Hz

  SEC:2x7kV 28mA

  L.G.B.s.l.r. RENAZZO (Fe)ITALY

 67. Weishaupt W-ZG 01/V

  Weishaupt W-ZG 01/V

  Ignition Tranformer

 68. Weishaupt W-ZG 02

  Weishaupt W-ZG 02

  Ignition Tranformer

 69. FEDERAL MOGUL 0 096 600 018

  FEDERAL MOGUL 0 096 600 018

  Ignition Tranformer

 70. d1-5b-3

  D1.5B-3

  Ignition Tranformer

[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems