ใช้ในร้านอาหาร,โรงแรม,เตาแก๊สBurner Controller,Kromschroder,Siemens,Honeywell,Pilot Burner,Azbil,yamatake,Yamataha,Corona,Twoan

 1. LMV52.200B2

  LMV52.200B2, Burner Controller

  Fuel Air Ration control,

  LOAD CONTROL,OXYGEN CONTROL

 2. LME22.331C2วิธีการเปรียบเทียบสินค้า

  LME22.331C2วิธีการเปรียบเทียบสินค้า

  ระหว่างสินค้าแท้และสินค้าลอกเลียนแบบ

  220-240V 3VA TSA Max: 3 sec

 3. SIEMENS LME11.330C2

  SIEMENS LME11.330C2

  220~240V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

 4. LME11.330C2

  LME11.330C2

  220~240V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  Siemens Burner Controller

 5. LME21.130C2

  LME21.130C2

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

 6. SIEMENS LME21.230C2

  SIEMENS LME21.230C2

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

 7. LME21.230C2

  LME21.230C2

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  Siemens Burner Controller

 8. LME21.230C2E

  LME21.230C2E

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  Siemens Burner Controller

 9. SIEMENS LME21.330C2

  SIEMENS LME21.330C2

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

 10. LME21.330C2

  LME21.330C2

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  Siemens Burner Controller

 11. SIEMENS LME21.430C2BT

  SIEMENS LME21.430C2BT

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

 12. LME22.232C2

  LME22.232C2

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  Siemens Burner Controller

 13. LME22.331C2

  LME22.331C2

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  Siemens Burner Controller

 14. SIEMENS LME22.331C2

  SIEMENS LME22.331C2

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

 15. LME22.331C2BT

  LME22.331C2BT

  230V 50~60Hz ts max 3s

  Siemens Burner Controller

 16. LME41.054C2

  LME41.054C2

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 5s

  Siemens Burner Controller

 17. LME41.430C2BT

  LME41.430C2BT

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  Siemens Burner Controller

 18. SIEMENS LGB.330A27

  220~240V 50~60Hz ts max 3sec

  SIEMENS LGB21.130A27

 19. LGB21.330A27

  LGB21.330A27

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  Siemens Burner Controller

 20. SIEMENS LGB21.330A27

  220~240V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  SIEMENS LGB21.330A27

 21. LGB21.330A2EM

  LGB21.330A2EM

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  Siemens Burner Controller

 22. Siemens LGB21.330A2EM

  220~240V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  Siemens LGB21.330A2EM

 23. LGB22.230B27

  LGB22.230B27

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  Siemens Burner Controller

 24. LGB22.330A27

  LGB22.330A27

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  Siemens Burner Controller

 25. SIEMENS LGB22.330A27

  220~240V 50~60Hz 3VA ts max 3s

  SIEMENS LGB22.330A27

 26. SIEMENS Burner Control All Type List

  220~240V 50~60Hz

  SIEMENS Burner Control All Type List

 27. Siemens LOA24.171B27

  220~240V 50~60Hz 3.5VA ts max 10s

  Siemens LOA24.171B27

 28. SIEMENS LOA24.171B2EM

  220~240V 50~60Hz 3.5VA ts max 10s

  SIEMENS LOA24.171B2EM

 29. Siemens LOA24.171B2BT

  220~240V 50~60Hz 3.5VA ts max 10s

  Siemens LOA24.171B2BT

 30. Siemens Base AGK11 Box

  Siemens Control Box

  Siemens Base AGK11 Box

 31. Siemens LFS1.21A2

  Siemens LFS1.21A2

  Flame Relay: 220~230AC

  Check: Flame Rod, UV Sensor

 32. Siemens LFE10

  Siemens LFE10

  Flame Relay: 220~230AC

  Check: Flame Rod, UV Sensor

 33. Siemens LAL2.65

  220~240V 50~60HZ 3.5VA ts max 5s

  Siemens LAL2.65

 34. Siemens LOK16.250A27

  220~240V 50~60HZ 3.5VA ts max 5s

  Siemens LOK16.250A27

 35. RMG88.62C2

  RMG88.62C2

  C-Series

  220-240V~ 50~50Hz TSA 3s

 36. RMG88.62C2

  RMG/M88.62C2

  C-Series

  220-240V~ 50~50Hz TSA 3s

 37. RMG88 62C2 Siemens

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  RMG88.62C2 Siemens

 38. RMO88.53C2

  230 VAC, TSA 5s

  Made in Germany

  RMO88.53C2 Oil

 39. Siemens LFL1.335-110V

  Siemens LFL1.335-110V

  ts max. 2,5s/5s tv 37s

 40. LGK16.335A17

  LGK16.335A17

  100-110V~,50-60Hz 3,5VA

  ts max.2,5s(5s)/5s, tv37s

 41. LGK16.335A27

  LGK16.335A27

  230V~,50-60Hz 3,5VA

  ts max.2,5s(5s)/5s, tv37s

 42. LGK16.335A17

  LGK16.333A27

  230V~,50-60Hz 3,5VA

  ts max.3s(3s)/3s, tv31s

 43. LDU11.323A27

  Siemens LDU11.323A27

  tPatm. 22,5s tpgas 27,5s

 44. LDU11-523A27

  Siemens LDU11.523A27

  tPatm. 22,5s tpgas 27,5s

 45. Siemens LFL1.122

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  Siemens LFL1.122

 46. Siemens LFL1.322

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  Siemens LFL1.322

 47. Siemens LFL1.322-110V

  110 VAC,tv 36s,ts max. 2s <2s>/2s

  Made in Germany

  Siemens LFL1.322-110V

 48. Siemens LFL1.333

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  Siemens LFL1.333

 49. LFL1.335

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  Siemens LFL1.335

 50. Siemens LFL1.335

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  LFL1.335

 51. Siemens LFL1.635

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  Siemens LFL1.635

 52. SIEMENS AGM410490550

  Plug-in Base(Socket) for LFL1 Series Burner Controller

  SIEMENS AGM410490550

 53. Siemens LME73.00A2

  Siemens LME73.000A2

  230V, Burner Controller

 54. Siemens LME71.000A1

  Siemens LME71.000A1

  120V, Burner Control LME71

 55. Siemens LME71.000A2

  Siemens LME71.000A2

  230V, Burner Control LME71

 56. azbil BC-R25 Series

  Azbil BC-R25 Series Burner Controller

  Prepurge Time: 35s,45,60s

  flame detector:Uv Sensor, Flame Rod

 57. azbil BC-R25B1J0500

  BC-R25B1J0500

  100VAC,azbil Burner Controller

  flame detector: Flame Rod

 58. azbil BC-R25B2J0500

  BC-R25B2J0500

  200VAC,azbil Burner Controller

  flame detector: Flame Rod

 59. azbil BC-R25C1J0500

  BC-R25C1J0500

  100VAC,azbil Burner Controller

  flame detector: Uv Sensor

 60. azbil BC-R25C2J0500

  BC-R25C2J0500

  200VAC,azbil Burner Controller

  flame detector: Uv Sensor

 61. BC-R05A100 | sub-base for BC-R

  BC-R05A100

  azbil Sub-bas for BC-R

  BC-R10,BC-R25,BC35,AUR890

 62. AUR 450C4232000

  AUR450C4232000

  24h continuous operation

  Dynamic Self-Checking Burner Controller

 63. AUR450C8232000

  AUR450C8232000

  24h continuous operation

  Dynamic Self-Checking Burner Controller

 64. AUR890G230 | azbil Burner Controller

  azbil AUR890G230

  200VAC,azbil Burner Controller

  flame detector: UV Sensor

 65. AUR890630S01 | azbil Burner Controller

  azbil AUR890G630S01

  220VAC,azbil Burner Controller

  flame detector: UV Sensor

 66. azbil AUR890F210

  azbil AUR890F210

  200VAC,azbil Burner Controller

  flame detector: Flame Rod

 67. azbil AUR890F230

  azbil AUR890F230

  200VAC,azbil Burner Controller

  flame detector: Flame Rod

 68. azbil Q241A104

  Q241A104

  Sub-base for AUR

 69. Azbil BC-R35C2L0500

  BC-R35C2L0500

  200VAC,replace R4780C1019-2

  flame detector: Uv Sensor

 70. azbil BC-R35B2J0500

  BC-R35B2J0500

  200VAC,replace R4780B1019-2

  flame detector: Flame Rod(Probe)

 71. 81447515-001-Sideboards

  Model Number:81447515-001 Sideboards

  BC-R05A100 Socket Sideboards

  BC-R Series Burner Control Socket Sideboards

 72. Burner Controller R4750B

  BURNER CONTROLLER R4750B 200V

  200V(R4750B20B208-2)

  Made in Japan

 73. azbil R4750B(discontinued) is replaced with the Yamataha R4750B

  Yamataha R4750B,azbil R4750B

  Burner Controller,200V

  azbil R4750B(discontinued)

 74. Azbil Burner Controller R4750B

  200V(R4750B20B208-2)

  Made in Japan

  BURNER CONTROLLER R4750B 200V

 75. Burner Controller R4750B 100V

  100V 50-60Hz (R4750B20B108-2)

  Made in Japan

  BURNER CONTROLLER R4750B 100V

 76. Burner Controller R4750B 100V

  100V 50-60Hz,Flame Rod

  Made in Japan

  R4750B108-2 R4750B 100V

 77. Burner Controller R4750C

  200 VAC input 50-60HZ

  Made in Japan

  BURNER CONTROL R4750C

 78. Azbil R4750C1031

  200V, Uv Sensor

  Made in Japan

  Azbil R4750C1031

 79. Protectorelay FSG80 R4780C

  200V, Uv Sensor

  Made in Japan

  Protectorelay FSG80 R4780C

 80. Azbil Burner Controller R4715

  200 VAC input 50-60HZ

  Made in Japan

  Azbil Burner Controller R4715

 81. azbil R4715(discontinued) is replaced with the Yamataha R4715

  Yamataha R4715,azbil R4715

  Burner Controller,200V

  azbil R4715(discontinued)

 82. Burcon Relay KB-506K

  Burcon Relay KB-506K

  Power Support:AC100V 50/60Hz

  Brand:KATO

 83. Burcon Relay KB-606K

  Burcon Relay KB-606K

  Power Support:AC200V 50/60Hz

  Brand:KATO

 84. PROTECTORELAY FSG 15 R4715

  azbil Yamatake Corporation

  Made in Japan, 200 V 50-60HZ

  Azbil PROTECTORELAY FSG 15

 85. Brahma TYPE NDM32

  Brahma CODE 37565010

  TYPE NDM32

 86. Brahma KOMPACT type TGRD71

  Brahma CODE 18047053

  KOMPACT type TGRD71

 87. Brahma CODE 18047102 KOMPACT type TGRD81

  Brahma CODE 18047102

  KOMPACT type TGRD81

 88. BRAHMA Italy TYPE CM12U

  BRAHMA Italy

  CODE 37053005

  Brahma TYPE CM12U

 89. BRAHMA Italy TYPE CE12U

  BRAHMA Italy

  CODE 37054006

  Brahma TYPE CE12U

 90. Brahma Code 18047002 Kompact type TGRD63

  BRAHMA Italy

  CODE 18047002

  Kompact type TGRD63

 91. Brahma CODE 18047013 KOMPACT type TGRD61

  Brahma CODE 18047013

  KOMPACT type TGRD61

 92. Brahma CODE 37010051 TYPE FM11

  Brahma CODE 37010051

  TYPE FM11

 93. CODE 10801025 | Type RE3

  CODE 10801025

  TYPE RE3, 220~230V AC

  Brahma Flame Relay

 94. Brahma TYPE RE3, 110~120VAC(1)

  CODE 10801125

  TYPE RE3, 110~120V AC

  Brahma Flame Relay

 95. Brahama Code 18048620 | Type OR3/B TV 20s TS 5s

  Brahama Code 18048620

  Type OR3/B TV 20s TS 5s

  Brahma Burner Controller

 96. CODE 18021022 | Brahma Type AT5 TW 15s TS 5s

  CODE 18021022

  Brahma Type AT5 TW 15s TS 5s

  Brahma Burner Controller

 97. Brahma Type RE3

  Brahma Type RE3

  CODE 108010253

  Brahma Flame Relay

 98. BRAHMA Italy TYPE AT5 TW 15 S TS 5 S

  BRAHMA Italy

  CODE 18021022

  TYPE AT5 TW 15 S TS 5 S

 99. BRAHMA Italy TYPE TYPE SR3

  BRAHMA Italy

  CODE 18000002

  TYPE SR3 TV30s TS3s

 100. Brahma TYPE SM 592N.2 TW 5s TS 10 s

  Brahma CODE 36283961

  TYPE SM 592N.2 TW 5s TS 10 s

 101. Brahma TYPE GR2 TV 20s TS 5s

  Brahma CODE 18049105

  TYPE GR2 TV 20s TS 5s

 102. Brahma TYPE GR1 TV 1,5s TS 10s

  Brahma CODE 18049005

  TYPE GR1 TV 1,5s TS 10s

 103. Brahma CODE 16001066 TYPE TE10

  Brahma CODE 16001066

  TYPE TE10

 104. Brahma CODE 36800101 TYPE MT 592/S TW 1,5 s TS 5 s

  Brahma CODE 36800101

  TYPE MT 592/S TW 1,5 s TS 5 s

 105. BRAHMA Italy type MF2/5

  BRAHMA Italy

  CODE 18018452

  BRAHMA Italy TYPE MF2 TV30S TS5S

 106. BRAHMA Italy type MF2

  BRAHMA Italy

  CODE 18015002

  BRAHMA Italy TYPE MF2 TV30S TS2S

 107. BRAHMA Italy TYPE TYPE SR3

  BRAHMA Italy

  CODE 18000002

  TYPE SR3 TV 30 s TS 2 s

 108. BRAHMA Italy TYPE SM 152N.2 TW 5 s TS10s

  BRAHMA Italy

  CODE 24283961

  TYPE SM 152N.2 TW 5 s TS10s

 109. BRAHMA Italy SM 592N/S TW1,5s TS5s

  BRAHMA Italy

  CODE 36223311

  TYPE SM 592N/S TW1,5s TS5s

 110. BRAHMA Italy TYPE G22 TV 10s TS 10s

  BRAHMA Italy

  CODE 18049300

  Brahma TYPE G22 TV 10s TS 10s

 111. BRAHMA TYPE VE3.2 TV30s TS3s

  BRAHMA Italy

  CODE 18006005

  BRAHMA TYPE VE3.2 TV30s TS3s

 112. BRAHMA Italy TYPE CM 191N.2 TW 1,5 s TS 5 s

  BRAHMA Italy

  CODE 20023101

  TYPE CM 191N.2 TW 1,5 s TS 5 s

 113. BRAHMA Italy SM 592N.2 TW1,5s TS5s

  BRAHMA Italy

  CODE 36223151

  TYPE SM 592N.2 TW1,5s TS5s

 114. Honeywell S8610U Continuous Retry8

  with Manual Jump Prepurge,Trial for Ignition

  S8610U Continuous Retry

 115. Honeywell S8610M Continuous Retry

  No Jump Prepurge,Trial for Ignition

  S8610M Continuous Retry

 116. resideo S8610M Continuous Retry

  resideo S8610M Continuous Retry

  No Jump Prepurge,Trial for Ignition

 117. resideo S87B 1008

  resideo S87B 1008

  25 Vac, 60 Hz

 118. DBC2000E1018

  DBC2000E1018

  Digital Burner Controller

 119. Honeywell TFI 812.2

  TFI 812.2

  Mod.10, 230 VAC

 120. Honeywell TFI 812.2

  resideo TFI 812.2 Mod.10

  220/240V 50Hz ,5VA

  ts 10 sec.

 121. Socket resideo TFI 812.2 Mod.10

  Socket resideo TFI 812.2 Mod.10

  Used with type : resideo TFI 812.2 Mod.10

 122. resideo DMG 972-N Mod.01

  resideo DMG 972-N Mod.01

  220/240V 50Hz ,12VA

  ts 3 sec.

 123. Honeywell RM7824 A 1006

  RM7824 A 1006

 124. Honeywell EC7895 A 1010

  EC7895 A 1010

 125. RM7890 A 1015 Honeywell Burner Control

  110 VAC input,IP54

  Uv Sensor check fire

  RM7890 A 1015 Burner Control

 126. Honeywell R7824 C 1002

  R7824 C 1002

  Flame Amplifier

 127. Honeywell R7849 A 1023

  R7849 A 1023

 128. Honeywell R7861 A 1026

  R7861 A 1026

 129. Honeywell R7861 A 1026

  S7800A 1001

  S7800A 1007

 130. Honeywell TBC2800A1000 Burner Controller

  220~230 VAC input

  Flame Rod or Uv Sensor check fire

  TBC2800A1000 Burner Controller

 131. TBC2800A2000 Burner Controller

  100~110 VAC input

  Flame Rod or Uv Sensor check fire

  TBC2800A2000 Burner Controller

 132. RA890G 1286

  RA890G1286(Uv Sensor Check)

  Power 240V AC

  Flame Failure 3.0sec Response time

 133. Honeywell RA890G 1245

  RA890G 1245 Uv Sensor Check

  Power 240V AC

  Flame Failure 0.8sec Response time

 134. RA890G 1260

  110~120 VAC input

  Uv Sensor check fire

  RA890G 1260

 135. RA890F 1270

  100~120 VAC input

  Flame Rod

  RA890F 1270

 136. RA890F 1304

  220 VAC input

  Flame Rod

  RA890F 1304

 137. HONEYWELL RA890G1245

  120 VAC input,IP54

  Uv Sensor check fire

  RA890G 1260

 138. RM7890 A 1015 Honeywell Burner Control

  110 VAC input,IP54

  Uv Sensor check fire

  RM7890 A 1015 Burner Control

 139. Honeywell R7824 C 1002

  R7824 C 1002

  Flame Amplifier

 140. Honeywell DBC2000 Digital Burner Control

  110~220 VAC input,IP54

  Made in Huangary

  DBC2000 Digital Burner Controller

 141. Honeywell DBC2000E1018

  110~220 VAC input,IP54

  Made in Huangary

  DBC2000E1018

 142. Honeywell R4343 E1017

  230 VAC input,IP54

  Made in Hungary

  R4343 E1014

 143. HONEYWELL RA890G1245

  Flame response: 0.8s

  Flame detectors:UV sensor C7027A,C7035A

  RA890G1245

 144. SG513 Mod.C2

  SG513 Mod.C2

  Burner Controller

 145. Honeywell MMI 813.1 Mod.23

  Honeywell MMI 813.1 Mod.23

  220/240V, ts 3 s

  Burner Controller

 146. R.B.L MMI 813.1Mod.23

  220 / 240VAC input,ts 3s

  Made in Hungary by

  R.B.L MMI 813.1Mod.23

 147. resideo MMI 810.1 Mod.33

  resideo MMI 810.1 Mod.33

  voltage : 220 / 240V

  Brand : Resideo Honeywell

 148. MMG 810.1 Mod.43

  MMG 810.1 Mod.43

  voltage : 220 / 240V

  Brand : Resideo Honeywell

 149. 110/120 50Hz 20VA input

  4A total 6 ts 3s

  TMG 740-3 Mod.43-35 110V

 150. IFD 244-5/1W

  IFD 244-5/1W

  Flame Rod Detector

  Input 230AC TS5/1S

  Kromschorder

 151. IFD 244-5/1WI

  IFD 244-5/1WI

  Embedded ignition transformer

  Input 230AC TS5/1S

  Flame Rod Detector

 152. IFD 258-5/1WI

  IFD 258-5/1WI

  220v,Burner Controller

  Embedded ignition transformer

 153. IFD 258-5/1W

  IFD 258-5/1W

  Uv Sensor or Flame Rod to Detector

  Input 230AC TS5/1S

  ควบคุมการจุดไฟ

 154. IFD 258-3/1Q

  IFD 258-3/1Q

  Uv Sensor or Flame Rod to Detector

  Input 120AC TS3/1S

  ควบคุมการจุดไฟ

 155. Kromschroder IFD 258-10/2W

  IFD 258-10/2W

  Uv Sensor or Flame Rod

  Input 230AC TS10/2S

 156. IFD 258-5/1Q

  IFD 258-5/1Q

  Uv Sensor or Flame Rod

  Input 120AC TS5/1S

 157. IFD 258-10/1Q

  IFD 258-10/1Q

  Uv Sensor or Flame Rod

  Input 120AC TS5/1S

 158. IFD 244-3/1W

  IFD 244-3/1W

  Made in Germany

  TS3/1S,Flame Rod

 159. Kromschroder IFD 450-5/1/1T

  IFD 450-5/1/1T

  Made in Germany

  Restart following flame failure

 160. Kromschroder IFD 454-5/1/1T

  IFD 454-5/1/1T

  Made in Germany

  fault lock-out following flame failure

 161. Kromschroder IFD 258-5/1W

  IFD 258-5/1W

  Uv Sensor or Flame Rod

  Input 230AC TS5/1S

 162. IFS 110IM-W-3/1/1T

  IFS 110IM-W-3/1/1T

  Made in Germany

 163. IFS 110IM-5/1/1T

  IFS 110IM-5/1/1T

  Made in Germany

 164. IFS 110IM-W-5/1/1T

  IFS 110IM-W-5/1/1T

  Made in Germany

 165. IFS 110IM-W-10/1/1T

  IFS 110IM-W-10/1/1T

  Made in Germany

 166. Kromschroder IFS 110IM-5/1/1T(1)

  IFS 110IM-5/1/1T

  Made in Germany

 167. IFS 111IM-W-3/1/1T

  IFS 111IM-W-3/1/1T

  Made in Germany

  TS3/1/1S

 168. IFS 111IM-W-10/1/1T

  IFS 111IM-W-10/1/1T

  Made in Germany

 169. IFS 111IM-10/1/1T

  IFS 111IM-10/1/1T

  Made in Germany

 170. IFS 110IM-10/1/1N

  IFS 110IM-10/1/1N

  110/120VAC,Made in Germany

 171. IFS 137B-3/1/2T Kromschroder

  IFS 137B-3/1/2T Kromschroder

  Made in Germany

 172. IFS 135B-5/1/1T

  IFS 135B-5/1/1T

  84344510 G 1426 - 0879

 173. PFA700-PFA710-Kromschroder

  PFA700 Kromschroder

  PFA710 Kromschroder

  Kromschroder Burner Controller

 174. PFU760T

  PFU760LTK1

  88650014 A. 1430

 175. PFU760T

  PFU760T

  88650754 A. 1210

 176. Yamatake Honeywell protectorelay FSG15 R4715B1011-1

  200 VAC input 50-60HZ

  Yamatake Honeywell

  protectorelay FSG15 R4715B1011-1

 177. YAMATAHA GJ-502C

  Burner Controller YAMATAHA GJ-502C

 178. GAS-IGNITER Type:GJ-102

  GAS-IGNITER Type : GJ-102

  Output Voltage : 16~18KV

  Brand : GWO-JING

 179. GAS-IGNITER GJ-202C

  GAS-IGNITER GJ-202C

 180. Yamataha R4715

  Yamataha R4715

  Burner Controller,200V

  PROTECTOREALY FSG 15

 181. Yamataha R4750B

  Yamataha R4750B

  Burner Controller,200V

  PROTECTOREALY FSG 50

 182. azbil R4750B(discontinued) is replaced with the Yamataha R4750B

  Yamataha R4750B,azbil R4750B

  Burner Controller,200V

  azbil R4750B(discontinued)

 183. azbil R4715(discontinued) is replaced with the Yamataha R4715

  Yamataha R4715,azbil R4715

  Burner Controller,200V

  azbil R4715(discontinued)

 184. Corona RCF152

  Origin: Taiwan

  Input: 200V AC

  Signal Check: Flame Rod

  Corona RCF152

 185. riello mg569 burner control

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  RIELLO MG569 BURNER CONTROL

 186. Type MG569-BWZG

  Type MG569-BWZG

  210-230v~

  Brand: RIELLO R.B.L

 187. YAMATAHA GJ-502C

  PRI: 220..230v

  16-18kV,TS10/1S

  กล่องจุดแก๊สอัตโนมัติ Yamataha GJ-502C

 188. Gas Igniter OM-35812-A2

  Gas Igniter OM-35812-A2

  16-18kV,TS15/1S, T12

  ใช้สำหรับตู้อบขนมปัง

 189. IES 258-5/1W..K

  230 VAC, Uv Sensor, Flame Rod

  IES 258-5/1W..K

 190. IES 258-5/1W..K

  230 VAC, Uv Sensor, Flame Rod

  IES 258-5/1W..K

 191. twoan tm-681 flame controller

  230 VAC input,IP54

  Made China

  TWOAN TM-681 FLAME CONTROLLER

 192. twoan al-smb

  230 VAC input,IP54

  Made China

  TWOAN AL-SMB

 193. R.B.L 530SE

  R.B.L 530SE

  Riello Oil Burner Controller

  Burner Controller

 194. R.B.L 525SE/3

  R.B.L 525SE/3

  Riello Oil Burner Controller

  Burner Controller

 195. R.B.L 552SE

  R.B.L 552SE

  Riello Burner Controller

 196. BT320 667R1320-1

  BT320 667R1320-1

  Baltur Burner Controller

 197. BT330 667R1330-1

  BT330 667R1330-1

  230V +10/-15% 47-63Hz,30VA

  Burner Controller , BurnerTronic

 198. T330 667R1330-1 with UI300-V2 667R0100-1

  BT330 667R1330-1 with UI300-V2 667R0100-1

  230V +10/-15% 47-63Hz,30VA

  BurnerTronic,User Interface

 199. BT340 667R1340-1

  BT340 667R1340-1

  230V +10/-15% 47-63Hz,30VA

  Burner Controller , BurnerTronic

 200. MD202S AC220V

  MD202S AC220V

  Burner Controller

 201. EN-506N AC220V

  EN-506N AC220V

  OLYMPIA KOGYO Burner Controller

 202. Burner Control Flame Meter

  Burner Control Flame Meter

  Range : DC10uA

 203. Flamyae F4750U220

  Flamyae F4750U220

  Burner Controller

 204. Pyronics ESTRO Burner Control

  Pyronics ESTRO Burner Control

  Pyronics Estro - A

  Pyronics Estro - B

  Pyronics Estro - C

 205. ESTROC2 A000303CN2

  ESTROC2 A000303CN2/00RCBBB0//104E//T////

  ESTROC2

 206. ESTROC2 S-00-03-03-CN-2

  ESTROC2 S-00-03-03-CN-2-/00R-CBBB-0//1-44E-///////

  ESTROC2

 207. ESTRO C2 S-001-05-05-C-N-230-000

  ESTRO C2 S-001-05-05-C-N-230-000-/00R-CBBB-0//1-44E-///////

  ESTRO C2 S

 208. ESA Estro Burner Controller

  Esa Estro Burner Controller A,B,C

  Flame Rod or Uv Sensor check fire

  ESA Estro Burner Controller

 209. Eclipse VF560 Series Burner Control

  Eclipse VF560 Series Burner Control

 210. Primary Safety Control SB560532AA

  Primary Safety Control,SB560532AA

  Power Supply:120VAC

[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems