ใช้ในร้านอาหาร,โรงแรม,เตาแก๊สBurner Controller,Kromschroder,Siemens,Honeywell,Pilot Burner,Azbil,yamatake,Yama//Taha,Corona,Twoan

 1. R.B.L 530SE

  R.B.L 530SE

  Riello Oil Burner Controller

  Burner Controller

 2. R.B.L 552SE

  R.B.L 552SE

  Riello Burner Controller

 3. BT320 667R1320-1

  BT320 667R1320-1

  Baltur Burner Controller

 4. MD202S AC220V

  MD202S AC220V

  Burner Controller

 5. Flamyae F4750U220

  Flamyae F4750U220

  Burner Controller

 6. Pyronics ESTRO Burner Control

  Pyronics ESTRO Burner Control

  Pyronics Estro - A

  Pyronics Estro - B

  Pyronics Estro - C

 7. ESA Estro Burner Controller

  Esa Estro Burner Controller A,B,C

  Flame Rod or Uv Sensor check fire

  ESA Estro Burner Controller

 8. Honeywell TBC2800A1000 Burner Controller

  220~230 VAC input

  Flame Rod or Uv Sensor check fire

  TBC2800A1000 Burner Controller

 9. TBC2800A2000 Burner Controller

  100~110 VAC input

  Flame Rod or Uv Sensor check fire

  TBC2800A2000 Burner Controller

 10. IFD 258-5/1W

  Uv Sensor or Flame Rod

  Input 230AC TS5/1S

  IFD 258-5/1W

 11. KROMSCHRODER IFD 258-5/1W BURNER CONTROL

  Uv Sensor or Flame Rod

  Input 230AC TS5/1S

  Kromschroder IFD 258-5/1W

 12. Kromschroder IFD 258-10/2W

  Uv Sensor or Flame Rod

  Input 230AC TS10/2S

  Kromschroder IFD 258-10/2W

 13. IFD 258-5/1Q

  Uv Sensor or Flame Rod

  Input 120AC TS5/1S

  IFD 258-5/1Q

 14. IFD 244-3/1W

  Made in Germany

  TS3/1S,Flame Rod

  IFD 244-3/1W

 15. Kromschroder IFD 450-5/1/1T

  Made in Germany

  restart following flame failure

  Kromschroder IFD 450-5/1/1T

 16. Kromschroder IFD 454-5/1/1T

  Made in Germany

  fault lock-out following flame failure

  Kromschroder IFD 454-5/1/1T

 17. IFS 110IM-W-3/1/1T

  Made in Germany

  IFS 110IM-W-3/1/1T

 18. IFS 111IM-W-3/1/1T

  Made in Germany

  TS3/1/1S

  IFS 111IM-W-3/1/1T

 19. Kromschroder IFS 110IM-5/1/1T

  Made in Germany

  Kromschroder IFS 110IM-5/1/1T

 20. IFS 137B-3/1/2T Kromschroder

  Made in Germany

  IFS 137B-3/1/2T Kromschroder

 21. IFS 135B-5/1/1T

  84344510 G 1426 - 0879

  IFS 135B-5/1/1T

 22. IFW 15-T

  Made in Germany

  IFW 15-T

 23. Kromschroder IFW 50W/R

  Made in Germany

  Kromschroder IFW 50W/R

 24. IFS 135B-5/1/1T Kromschroder

  Made in Germany

  IFS 135B-5/1/1T Kromschroder

 25. Kromschroder Burner Control,Ignition Transformer,Flame Rod

  Made in Germany

  Kromschroder Burner Control,Ignition Transformer,Flame Rod

 26. RMG88 62C2 Siemens

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  R.B.L RMG88.62C2 Siemens

 27. SIEMENS LME21.430C2BT

  220~240V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  SIEMENS LME21.430C2BT

 28. SIEMENS LME11.330C2

  220~240V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  SIEMENS LME11.330C2

 29. SIEMENS LOA24.171B2EM

  220~240V 50~60Hz 3.5VA ts max 10s

  SIEMENS LOA24.171B2EM

 30. SIEMENS LME22.331C2

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  SIEMENS LME22.331C2

 31. Siemens LGB21.330A2EM

  220~240V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  Siemens LGB21.330A2EM

 32. SIEMENS LGB.330A27

  220~240V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  SIEMENS LGB21.330A27

 33. SIEMENS LGB.330A27

  220~240V 50~60Hz ts max 3sec

  SIEMENS LGB21.130A27

 34. SIEMENS LGB.330A27

  220~240V 50~60Hz 3.5VA ts max 10s

  Siemens LOA24.171B27

 35. SIEMENS LME21.330C2

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  SIEMENS LME22.331C2

 36. Siemens LFL1.122

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  Siemens LFL1.122

 37. Siemens LFL1.322

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  Siemens LFL1.322

 38. Siemens LFL1.333

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  Siemens LFL1.333

 39. Siemens LFL1.635

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  Siemens LFL1.635

 40. Siemens LOA24.171B2BT

  220~240V 50~60Hz 3.5VA ts max 10s

  Siemens LOA24.171B2BT

 41. Siemens LAA2.65

  220~240V 50~60HZ 3.5VA ts max 5s

  Siemens LAL2.65

 42. Siemens LOK16.250A27

  220~240V 50~60HZ 3.5VA ts max 5s

  Siemens LOK16.250A27

 43. Siemens RMO88.53C2

  220~240V 50~60HZ 3.5VA TSA 5s

  Siemens RMO88.53C2 Oil

 44. SIEMENS LAL2 25 BURNER CONTROL

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  SIEMENS LAL2 25

 45. SIEMENS LGB21 330A27 BURNER CONTROL

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  SIEMENS LGB21 330A27

 46. SIEMENS LGB22 230B27 BURNER CONTROL

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  SIEMENS LGB22 230B27

 47. SIEMENS LGK16 322A27 BURNER CONTROL

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  SIEMENS LGK16 322A27

 48. SIEMENS LGK16 335A27 BURNER CONTROL

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  SIEMENS LGK16 335A27

 49. SIEMENS LME11 330A2 BURNER CONTROL

  230V~ 50~60HZ 3.5VA TSA 3s

  Made in Germany

  SIEMENS LME11 330A2

 50. SIEMENS LME21 330C2 BURNER CONTROL

  220~240V 50~60HZ 3.5VA TSA 3s

  Made in Germany

  SIEMENS LME21 330C2

 51. SIEMENS LME21 430C2BT BURNER CONTROL

  230V~ 50~60HZ TSA 3s

  Made in Germany

  SIEMENS LME21 430C2BT

 52. SIEMENS LOA24 171B27 BURNER CONTROL

  220~240V 50~60HZ 3VA TSA 10s

  Made in Germany

  SIEMENS LOA24 171B27

 53. SIEMENS LOK16 250A27 BURNER CONTROL

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  SIEMENS LOK16 250A27

 54. Honeywell RA890G 1245

  220~230 VAC input,IP54

  Assembled in Mexico

  RA890G 1245

 55. RA890G 1260

  110~120 VAC input,IP54

  Assembled in Mexico

  RA890G 1260

 56. HONEYWELL RA890G1245

  120 VAC input,IP54

  Made in Hungary

  Honeywell RA890G 1260

 57. RM7890 A 1015 Honeywell Burner Control

  110 VAC input,IP54

  Made in Mexico

  RM7890 A 1015 Honeywell Burner Control

 58. Honeywell DBC2000 Digital Burner Control

  110~220 VAC input,IP54

  Made in Huangary

  Honeywell DBC2000 Digital Burner Controller

 59. HONEYWELL R4343 D1017

  230 VAC input,IP54

  Made in Hungary

  Honeywell R4343 D1014

 60. HONEYWELL R4343 D1017

  230 VAC input,IP54

  Made in Hungary

  HONEYWELL R4343 D1017

 61. HONEYWELL RA890G1245

  230 VAC input,IP54

  Made in Hungary

  HONEYWELL RA890G1245

 62. HONEYWELL RA890F1304 BURNER CONTROL

  230 VAC input,IP54

  Made in U.S.A

  HONEYWELL RA890F1304 BURNER CONTROL

 63. R.B.L MMI 813.1Mod.23

  220 / 240VAC input,ts 3s

  Made in Hungary by Honeywell

  R.B.L MMI 813.1Mod.23

 64. HONEYWELL SG 513

  230 VAC input,IP54

  Made in Hungary

  HONEYWELL SG 513 BURNER CONTROL

 65. HONEYWELL DMG970

  230 VAC input,IP54

  Made in Hungary

  HONEYWELL DMG970 BURNER CONTROL

 66. honeywell tfi812.2 burner control

  230 VAC input,IP54

  Made in Hungary

  HONEYWELL TFI812.2 BURNER CONTROL

 67. Azbil BC-20 SERIES

  100~230 VAC input,IP54

  Made in Japan

  Azbil BC-20 Series Burner Controller

 68. Yamatake Honeywell protectorelay FSG15 R4715B1011-1

  200 VAC input 50-60HZ

  Yamatake Honeywell

  protectorelay FSG15 R4715B1011-1

 69. PROTECTORELAY FSG 15 R4715

  azbil Yamatake Corporation

  Made in Japan, 200 V 50-60HZ

  PROTECTORELAY FSG 15

 70. Azbil Burner Controller R4715

  200 VAC input 50-60HZ

  Made in Japan

  Azbil Burner Controller R4715

 71. Pilot Burner Burner Controller KB-6015B

  Origin: Japan 100%

  Input: 200~230V AC

  Signal Check: Flame Rod

  Burner Controller KB-6015B

 72. Yamataha R4750B

  Yamataha R4750B

  Burner Controller,200V

  PROTECTOREALY FSG 15

 73. Yamataha R4715

  Yamataha R4715

  Burner Controller,200V

  PROTECTOREALY FSG 15

 74. Corona RCF152

  Origin: Taiwan

  Input: 200V AC

  Signal Check: Flame Rod

  Corona RCF152

 75. Burner Controller R4750C

  200 VAC input 50-60HZ

  Made in Japan

  BURNER CONTROL R4750C

 76. Azbil Burner Controller R4750B

  200V input

  Made in Japan

  Azbil R4750B BURNER CONTROL

 77. Pilot Burner Burner Controller KB-6050B

  Origin: Japan 100%

  Input: 200V 50/60Hz

  Signal Check: Flame Rod

  Burner Controller KB-6050B(200V)

 78. Burner Controller KB-5050B

  Origin: Japan 100%

  Input: 100V 50/60Hz

  Signal Check: FLAME ROD

  Burner Controller KB-5050B(100V)

 79. Burner Controller KB-6050C

  Origin: Japan 100%

  Input: 200V 50/60Hz

  Signal Check: UV SENSOR

  Burner Controller KB-6050C(200V)

 80. Burner Controller KB-5050C

  Origin: Japan 100%

  Input: 100V 50/60Hz

  Signal Check: UV SENSOR

  Burner Controller KB-5050C(100V)

 81. BRAHMA Italy TYPE TYPE SR3

  BRAHMA Italy

  CODE 18000002

  BRAHMA Italy TYPE SR3 TV30s TS3s

 82. BRAHMA Italy type MF2

  BRAHMA Italy

  CODE 18015002

  BRAHMA Italy TYPE MF2 TV30S TS2S

 83. BRAHMA Italy TYPE TYPE SR3

  BRAHMA Italy

  CODE 18000002

  TYPE SR3 TV 30 s TS 2 s

 84. BRAHMA Italy TYPE SM 152N.2 TW 5 s TS10s

  BRAHMA Italy

  CODE 24283961

  TYPE SM 152N.2 TW 5 s TS10s

 85. BRAHMA Italy SM 592N/S TW1,5s TS5s

  BRAHMA Italy

  CODE 36223311

  TYPE SM 592N/S TW1,5s TS5s

 86. BRAHMA Italy TYPE CE12U

  BRAHMA Italy

  CODE 37054006

  Brahma TYPE CE12U

 87. BRAHMA Italy TYPE G22 TV 10s TS 10s

  BRAHMA Italy

  CODE 18049300

  Brahma TYPE G22 TV 10s TS 10s

 88. BRAHMA TYPE VE3.2 TV30s TS3s

  BRAHMA Italy

  CODE 18006005

  BRAHMA TYPE VE3.2 TV30s TS3s

 89. BRAHMA Italy TYPE CM 191N.2 TW 1,5 s TS 5 s

  BRAHMA Italy

  CODE 20023101

  TYPE CM 191N.2 TW 1,5 s TS 5 s

 90. BRAHMA Italy TYPE GF2

  BRAHMA Italy

  CODE 18090003

  TYPE GF2 TW 15 s TS 5 s

 91. BRAHMA Italy TYPE GF2 TV 15s TS 5s

  BRAHMA Italy

  CODE 18094000

  TYPE GF2 TV 15s TS 5s

 92. BRAHMA Italy TYPE MF2 TV 30 s TS 2 s

  BRAHMA Italy

  CODE 1002

  TYPE MF2 TV 30 s TS 2 s

 93. riello mg569 burner control

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  RIELLO MG569 BURNER CONTROL

 94. YAMATAHA GJ-502C

  PRI: 220..230v

  16-18kV,TS10/1S

  กล่องจุดแก๊สอัตโนมัติ Yamataha GJ-502C

 95. Gas Igniter OM-35812-A2

  Gas Igniter OM-35812-A2

  16-18kV,TS15/1S, T12

  ใช้สำหรับตู้อบขนมปัง

 96. GWO-JING ELECTRICAL CO.,LTD.

  Input: 220~230v

  16-18kV,TS10/1S

  กล่องดำสายเจ็ดเส้น กล่องจุดไปสายเจ็ดเส้น

 97. IES 258-5/1W..K

  230 VAC, Uv Sensor, Flame Rod

  IES 258-5/1W..K

 98. twoan tm-681 flame controller

  230 VAC input,IP54

  Made China

  TWOAN TM-681 FLAME CONTROLLER

 99. twoan al-smb

  230 VAC input,IP54

  Made China

  TWOAN AL-SMB

[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems