เขี้ยวสปาร์ค Spark Rod Shoei Eil 100,200,400,600,800,Eis 50,100,200(Ignition Rod)

เขี้ยวสปาร์ค Spark Rod Shoei Eil 100,200,400,600,800,Eis 50,100,200(Ignition Rod)
 • Ignition Spark(Plug): เขี้ยวสปาร์ค Spark Rod Shoei Eil 100,200,400,600,800,Eis 50,100,200(Ignition Rod)
 • Size: M18x1.5mm
 • Input Voltage:40 kV minimum
 • Material:N80,Alumina body
 • Circumstanes temperature : -100 'C to 1350'C
 • Applications:Ignition Plug(Spark)Eclipse Gas Burner Compact or Gas Burner
 • Brand: Yamataha
 • Made in Japan
 • เขี้ยวสปาร์ค Spark Rod Shoei Eil 100,200,400,600,800,Eis 50,100,200(Ignition Rod)(0)
 • เขี้ยวสปาร์ค Spark Rod Shoei Eil 100,200,400,600,800,Eis 50,100,200(Ignition Rod)(2)
 • เขี้ยวสปาร์ค Spark Rod Shoei Eil 100,200,400,600,800,Eis 50,100,200(Ignition Rod)(2)
 • เขี้ยวสปาร์ค Spark Rod Shoei Eil 100,200,400,600,800,Eis 50,100,200(Ignition Rod)(3)
 • เขี้ยวสปาร์ค Spark Rod Shoei Eil 100,200,400,600,800,Eis 50,100,200(Ignition Rod)(4)
 • เขี้ยวสปาร์ค Spark Rod Shoei Eil 100,200,400,600,800,Eis 50,100,200(Ignition Rod)(5)
 • เขี้ยวสปาร์ค Spark Rod Shoei Eil 100,200,400,600,800,Eis 50,100,200(Ignition Rod)(6)
 • เขี้ยวสปาร์ค Spark Rod Shoei Eil 100,200,400,600,800,Eis 50,100,200(Ignition Rod)(7)
 • เขี้ยวสปาร์ค Spark Rod Shoei Eil 100,200,400,600,800,Eis 50,100,200(Ignition Rod)(8)
 • เขี้ยวสปาร์ค Spark Rod Shoei Eil 100,200,400,600,800,Eis 50,100,200(Ignition Rod)(9)
 • เขี้ยวสปาร์ค Spark Rod Shoei Eil 100,200,400,600,800,Eis 50,100,200(Ignition Rod)(10)
 • เขี้ยวสปาร์ค Spark Rod Shoei Eil 100,200,400,600,800,Eis 50,100,200(Ignition Rod)(11)
 • เขี้ยวสปาร์ค Spark Rod Shoei Eil 100,200,400,600,800,Eis 50,100,200(Ignition Rod)(12)
 • เขี้ยวสปาร์ค Spark Rod Shoei Eil 100,200,400,600,800,Eis 50,100,200(Ignition Rod)(13)
 • เขี้ยวสปาร์ค Spark Rod Shoei Eil 100,200,400,600,800,Eis 50,100,200(Ignition Rod)(14)
 • เขี้ยวสปาร์ค Spark Rod Shoei Eil 100,200,400,600,800,Eis 50,100,200(Ignition Rod)(15)
 • เขี้ยวสปาร์ค Spark Rod Shoei Eil 100,200,400,600,800,Eis 50,100,200(Ignition Rod)(16)
 • เขี้ยวสปาร์ค Spark Rod Shoei Eil 100,200,400,600,800,Eis 50,100,200(Ignition Rod)(17)
 • เขี้ยวสปาร์ค Spark Rod Shoei Eil 100,200,400,600,800,Eis 50,100,200(Ignition Rod)(18)
 • เขี้ยวสปาร์ค Spark Rod Shoei Eil 100,200,400,600,800,Eis 50,100,200(Ignition Rod)(19)
 • เขี้ยวสปาร์ค Spark Rod Shoei Eil 100,200,400,600,800,Eis 50,100,200(Ignition Rod)(20)
 • เขี้ยวสปาร์ค Spark Rod Shoei Eil 100,200,400,600,800,Eis 50,100,200(Ignition Rod)(21)

Related Links:

 1. Shoei Gas Burner DCM-20

  233KW(200,000Kcal/h)

  Shoei Gas Burner DCM-20

  Brand: Shoei(Japan)

 2. Shoei Gas Burner DCM-30

  349KW(300,000Kcal/h)

  Shoei Gas Burner DCM-30

  Brand: Shoei(Japan)

 3. Shoei Gas Burner DCM-40

  466KW(400,000Kcal/h)

  Shoei Gas Burner DCM-40

  Brand: Shoei(Japan)

 4. Shoei SVP-20

  Shoei Automatic Valve 3/4"(DN20)

  Shoei SVP-20

  Brand: Shoei(Japan)

 5. Shoei SVP-25

  Shoei Automatic Valve 1"(DN25)

  Shoei SVP-25

  Brand: Shoei(Japan)

 6. Shoei SVP-40

  Shoei Automatic Valve 1.1/2"(DN40)

  Shoei SVP-40

  Brand: Shoei(Japan)

[+] เตาเผาHome
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems