เซรามิคสำหรับไส้เทอร์โมคัพเปิ้ล

[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] Heaters