วาล์วกันไฟย้อนกลับ,1",1.1/2",2",3",4",วาล์วกันไฟย้อน

วาล์วกันไฟย้อนกลับ,Arrester Fire Back Valve
 • วาล์วกันไฟย้อนกลับ1",1.1/2",2",3",4"
 • วาล์วกันไฟย้อนกลับ,Arrester Fire Back Valve
 • วาล์วกันไฟย้อนSize: 1/2inch, 3/4inch, 1inch, 1.1/2inch, 2inch, 2.1/2inch, 3inch, 4inch
 • Material: S.T.L #304
 • LPG, NG, Max inlet pressure 90psi(6Bar)
 • วาล์วกันไฟย้อนกลับ  ใช้สำหรับหัวพ่นไฟ เมื่อลมกับแอลพีจีผสมกัน   เพื่อป้องกันการเกิดไฟย้อนกลับไปในท่อแอลพีจี หรือช่วยป้องกันการระเบิดของท่อแก๊สได้,
 • Brand: Yamataha
 • Assambled in Thailand
 • Flashback Arrestor
 • Flame Arrester
 • วาล์วกันไฟย้อนกลับ,Arrester Fire Back Valve(1)
 • วาล์วกันไฟย้อนกลับ,Arrester Fire Back Valve(2)
 • วาล์วกันไฟย้อนกลับ,Arrester Fire Back Valve(3)
 • วาล์วกันไฟย้อนกลับ,Arrester Fire Back Valve(4)
 • วาล์วกันไฟย้อนกลับ,Arrester Fire Back Valve(5)
 • วาล์วกันไฟย้อนกลับ,Arrester Fire Back Valve(6)
 • วาล์วกันไฟย้อนกลับ,Arrester Fire Back Valve(7)
 • วาล์วกันไฟย้อนกลับ,Arrester Fire Back Valve(8)
 • วาล์วกันไฟย้อนกลับ,Arrester Fire Back Valve(9)
 • วาล์วกันไฟย้อนกลับ,Arrester Fire Back Valve(10)
 • วาล์วกันไฟย้อนกลับ,Arrester Fire Back Valve(11)
 • วาล์วกันไฟย้อนกลับ,Arrester Fire Back Valve(12)
 • วาล์วกันไฟย้อนกลับ,Arrester Fire Back Valve(13)
 • วาล์วกันไฟย้อนกลับ,Arrester Fire Back Valve(14)
 • วาล์วกันไฟย้อนกลับ,Arrester Fire Back Valve(15)
 • วาล์วกันไฟย้อนกลับ,Arrester Fire Back Valve(16)
 • วาล์วกันไฟย้อนกลับ,Arrester Fire Back Valve(17)
 • วาล์วกันไฟย้อนกลับ,Arrester Fire Back Valve(18)
Related Links:
 1. Flame Rod GJ-1602

  Gj 1602 Flame Rod Stainless steel

 2. gj-1203-ignition-rod

  Gj 1203 Ignition Rod

 3. กล่องสปาร์คแก๊ส,กล่องจุดแก๊สอัตโนมัติ,ชุดสปาร์คแก๊ส302c

  กล่องสปาร์คแก๊ส,กล่องจุดแก๊สอัตโนมัติ,ชุดสปาร์คแก๊สGJ-302C

 4. ignition unit gj502c

  ใช้ในร้านอาหาร, โรงแรม,เตาแก๊ส,เตาฟGJ-502

[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems