กล่องสปาร์คแก๊ส ใช้กับเตาแก๊ส,เตาฟู่

ignition unit
 • ชื่อสินค้า:กล่องสปาร์คแก๊ส,กล่องจุดแก๊สอัตโนมัติ,ชุดสปาร์คแก๊ส
 • รุ่น: GJ-502C
 • กำลังไฟเข้า:AC220V
 • กำลังไฟออก : 18KV minlmum
 • Circumstanes temperature : -10 'C to 60'C
 • ราคา: 1999 บาท ราคานี้่รวมภาษีมูลค่าเิพิ่ม 7%
 • ใช้จุดไฟอัตโนมัติ: ใช้ในร้านอาหาร, โรงแรม,เตาแก๊ส,เตาฟู่
 • Ignition Unit GJ-502C Manual Thai
 • กล่องสปาร์คแก๊ส ใช้กับเตาแก๊ส,เตาฟู่(1)
 • กล่องสปาร์คแก๊ส ใช้กับเตาแก๊ส,เตาฟู่(1)
 • กล่องสปาร์คแก๊ส ใช้กับเตาแก๊ส,เตาฟู่(2)
 • กล่องสปาร์คแก๊ส ใช้กับเตาแก๊ส,เตาฟู่(3)
 • กล่องสปาร์คแก๊ส ใช้กับเตาแก๊ส,เตาฟู่(4)
 • หน้าที่ของแต่ละสาย Ignition Unit Gj-502c
  1 Z : ไฟแรงดันสูงเพื่อจุดแก๊ส(ไฟสปาร์ด)
  2. S: เซ็นเซอร์ ตรวจการดันเพื่อจุดอัตโนมัติ
  3. ดำ: สายกราวด์ของระบบจุดและเซ็นเซอร์
  4. ขาว: ทิศทางของไฟสปาร์ด(หลอดจะติดเมื่อไฟสปาร์ดดับ)
  5. เหลือง: ต่อกับออดหรือสัญญาณเตือน(ไฟ220VAC)
  6. จะดังเมื่อสปาร์ดไฟนานประมาณ 15 วินาที
  7. แล้วแก๊สไม่เกิดการจุดติด(กล่องจุดจะทำการตัดการทำงาน
  8.ของโซลินอยด์วาล์วด้วยเพื่อความปลอดภัย)
  9. แดง: ทิศทางของไฟสปาร์ด(หลอดจะติดเมื่อไฟสปาร์ดติด)
  10.ส้ม : โซลินอยด์วาล์ว ( 220VAC )
  11.น้ำเงิน: สาย COMMON ไฟAC 220(N)
  12.เขียว: สาย LINE AC 220V(L)
 • คุณสมบัติ
  ชุดจุดแก๊สรุ่นGJ-502C นี้,ใช้คู่กับหัวจุดรุ่นที่มี 3 ขั้ว มีคุณสมบัติในการสปาร์ด,และตรวจจับกรณีไฟติดจะหยุดทำการสปาร์ด,แต่หากเกิดไฟดับไปอาจเนื่องจากมีลมแรงๆ มาเป่าดับ,ตัวจุด GJ-502C นี่จะสั่งจุดหัวสปา,์ดขึ้นใหม่ได้โดยอัตโนมัติ,อีกทั้งยังสามารถสั่งตัดการจ่ายแก๊สของโซลินอยด์วาล์ว,และสั่งให้ออดดังได้หากมีการสปาร์ดแล้วไฟไม่ติดเนื่องจากหัว,จุดเสียหาย,วางตำแหน่งหัวจุดผิดพลาด หรือแก๊สหมด,ทำให้ไม่เกิดการสะสมของแก๊สจนก่อให้เกิดอันตราย.

Related Links:

 1. shimaden sr23

  ignition unit gj-302c

 2. shimaden sr23

  gas igniter gj-302c

 3. honeywell dc 1040

  gwo-jing gjc

   

[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา