สายไฟไฮโวลต์,สายไฟแรงสูง,สายไฟไฮโวลต์ใช้สำหรับหม้อแปลงจุดไฟ

ายไฟแรงสูง
 • product name:สายไฟไฮโวลต์,สายไฟแรงสูง,(ดำ,แดง),ขนาดสาย  5mm ,7mm
 • Type: GJb5mm,GJb7mm,
 • Voltage : 0~40KV
 • Circumstanes temperature : -10 'C to 180'C
 • Applications: สายไฟไฮโวลต์ใช้สำหรับหม้อแปลงจุดไฟ(ดำ,แดง)
 • สายไฟไฮโวลต์,สายไฟแรงสูง,สายไฟไฮโวลต์ใช้สำหรับหม้อแปลงจุดไฟ(1)
 • สายไฟไฮโวลต์,สายไฟแรงสูง,สายไฟไฮโวลต์ใช้สำหรับหม้อแปลงจุดไฟ(2)
 • สายไฟไฮโวลต์,สายไฟแรงสูง,สายไฟไฮโวลต์ใช้สำหรับหม้อแปลงจุดไฟ(3)
 • สายไฟไฮโวลต์,สายไฟแรงสูง,สายไฟไฮโวลต์ใช้สำหรับหม้อแปลงจุดไฟ(5)
 • สายไฟไฮโวลต์,สายไฟแรงสูง,สายไฟไฮโวลต์ใช้สำหรับหม้อแปลงจุดไฟ(6)
 • สายไฟไฮโวลต์,สายไฟแรงสูง,สายไฟไฮโวลต์ใช้สำหรับหม้อแปลงจุดไฟ(8)
 • สายไฟไฮโวลต์,สายไฟแรงสูง,สายไฟไฮโวลต์ใช้สำหรับหม้อแปลงจุดไฟ(9)
 • สายไฟไฮโวลต์,สายไฟแรงสูง,สายไฟไฮโวลต์ใช้สำหรับหม้อแปลงจุดไฟ(10)

Related Links:

 1. หัวจุ๊บกับสายไฟไฮโวล์เตส ใช้สำหรับต่อกับหม้อแปลงจุดไฟ
  หัวจุ๊บกับสายไฟไฮโวล์เตส ใช้สำหรับต่อกับหม้อแปลงจุดไฟ
 2. YAMATAHA GJ-502C
  กล่องจุดแก๊สอัตโนมัติ Yamataha GJ-502
 3. ignition unit gj502c

  ใช้ในร้านอาหาร, โรงแรม,เตาแก๊ส,เตาฟGJ-502

[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems