สายไฟไฮโวลต์,สายไฟแรงสูง,สายไฟไฮโวลต์ใช้สำหรับหม้อแปลงจุดไฟสายไฟแรงสูง Kurabe 7mm

หัวจุ๊บกับสายไฟไฮโวล์เตส ใช้สำหรับต่อกับหม้อแปลงจุดไฟ
 • สายไฟไฮโวลต์,สายไฟแรงสูง,สายไฟไฮโวลต์ใช้สำหรับหม้อแปลงจุดไฟสายไฟแรงสูง
 • product name:สายไฟไฮโวลต์,สายไฟแรงสูง,(ดำ,แดง),ขนาดสาย 5mm
 • Type: Kurabe 7mm
 • Voltage : 0~40KV
 • Circumstanes temperature : -10 'C to 180'C
 • Applications: สายไฟไฮโวลต์ใช้สำหรับหม้อแปลงจุดไฟ(ดำ,แดง)
 • Brand:KURABE
 • Made in Japan
 • สายไฟไฮโวล์เตส ใช้สำหรับต่อกับหม้อแปลงจุดไฟ (1)
 • สายไฟไฮโวล์เตส ใช้สำหรับต่อกับหม้อแปลงจุดไฟ (2)
 • สายไฟไฮโวล์เตส ใช้สำหรับต่อกับหม้อแปลงจุดไฟ (3)
 • สายไฟไฮโวล์เตส ใช้สำหรับต่อกับหม้อแปลงจุดไฟ (4)
 • สายไฟไฮโวล์เตส ใช้สำหรับต่อกับหม้อแปลงจุดไฟ (5)
 • สายไฟไฮโวล์เตส ใช้สำหรับต่อกับหม้อแปลงจุดไฟ (6)
 • สายไฟไฮโวล์เตส ใช้สำหรับต่อกับหม้อแปลงจุดไฟ (7)
 • สายไฟไฮโวล์เตส ใช้สำหรับต่อกับหม้อแปลงจุดไฟ (8)

Related Links:

 1. รับอุณหภุมสูงถึง: 150'C~200'C

  Nominal voltage:30KV- 40KV

  Origin: Taiwan and Italy

  UL3239-40KV สายไฟทนความร้อน

 2. YAMATAHA GJ-502C
  กล่องจุดแก๊สอัตโนมัติ Yamataha GJ-502
 3. ignition unit gj502c

  ใช้ในร้านอาหาร, โรงแรม,เตาแก๊ส,เตาฟGJ-502

[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems