แผ่นรังผึ้ง, เซรามิกรังผึ้ง

ในการเผาไหม้ก๊าซที่ใช้ในอินฟาเรดเบอร์เนอร์ |แผ่นรังผึ้ง ขนาดไซส์มาตรฐาน

[+] เตาเผาHome
[-] อุปกรณ์เตาFurnaceAccessories
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems
[+] Machine Vision Systems