แผ่นรังผึ้งเตาแก๊ส

Φ100mm Φ116mm Φ129mm Φ135mm Φ150mm Φ158mm Φ162mm Φ168mm

[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] Heaters