Pilot Gas Burner PBX-3-F

>Pilot Gas Burner PBX-3-F
 • หัวจุดล้อไฟPilot Burner (Gas): Pilot Gas Burner PBX-3-F
 • รุ่นType: PBX-3-F
 • แคลอรี่Max capacity: 6.5kW(5.6x1,000kCal/h)
 • แก๊สเข้าGas Inlet Pressure: 2.8kPa(28mBar),อากาศAir Inlet Pressure: 4kPa (40mBar)
 • ขนาดท่อแก๊สGas Inlet: RC3/8", ท่ออากาศเข้าAir Inlet: RC3/4"
 • ขนาดแกล้วInstallation R1"
 • อ่านเปลวไฟFlame Detecion: Flame Rod
 • Circumstanes temperature : 0'C to 1350'C
 • Applications: Pilot Gas Burner
 • ยี่ห้อBrand: HOPE
 • Made in Japan
 • Pilot Gas Burner PBX-3-F (1)
 • Pilot Gas Burner PBX-3-F (2)
 • Pilot Gas Burner PBX-3-F (3)
 • Pilot Gas Burner PBX-3-F (4)
 • Pilot Gas Burner PBX-3-F (5)
 • Pilot Gas Burner PBX-3-F (6)
 • Pilot Gas Burner PBX-3-F (7)
 • Pilot Gas Burner PBX-3-F (8)
 • Pilot Gas Burner PBX-3-F (9)
 • Pilot Gas Burner PBX-3-F (10)
 • Pilot Gas Burner PBX-3-F (11)
 • Pilot Gas Burner PBX-3-F (12)
 • Pilot Gas Burner PBX-3-F (13)

Related Links:

 1. HopeBurner Type SGL-4

  HopeBurner Type SGL-4

  580kW(500x1,000kcal/h)

  Gas RC 1.1/2", Air RC 4"

 2. HopeBurner Type EXA 1A

  TYPE EXA 1A

  97kW(83x1,000kcal/h)

  Gas RC 1", Air RC 1.1/4"

 3. HOPEBURNER TYPE IP-7FR

  TYPE IP-7FR

  465kW(400x1,000kcal/h)

  Gas RC 1.1/2", Air JIS5K 3"

 4. Hope PBX-2 PBX-2-F

  Hope PBX-2

  Max 3.4kW,Install 3/4"

  Gas RC 3/8", Air RC1/2"

 5. Hope SV-10R

  Hope SV-10R

  Size: RC 3/8", DN10

  2.5Nm³/h Needle Valve

 6. HOPE MO-40

  HOPE MO-40 No.18 Orifice Flow Valveオリフィス流量計

  Hope MO-40

  Brand: Hope

 7. HOPE LV-3B 4

  HOPE LV-3B 4

  Size: 3/4"

  Limitting Valveリミティングバルブ

 8. Hope CD-40-Bxx

  Hope CD-40-Bxx

  Butterfly Damper

 9. Hope CD-40-B Autocontrol Butterfly

  Hope CD-40-B Autocontrol Butterfly

  Hope CD-40-B Damper

  Brand: Hope

[+] เตาเผาHome
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems