หัวจุ๊บสำหรับต่อกับหัวเทียนจุดไฟ

Brand: BERU Germany, Yamataha Japan

 1. Beru Germany 0300311002

  Beru Germany 0300311002(Spark Plug Connector)

  Brand: BERU(ID6mm)

  หัวจุ๊บสำหรับต่อกับหัวเทียนจุดไฟBeru 0300311002

 2. Plug Cap Yamataha 0300211001

  Plug Cap 0300211001

  Brand: Yamataha

  Yamataha Spark Plugs Connector

 3. Beru 0300211001

  Beru 0300211001(Spark Plug Connector)

  Brand: BERU

  หัวจุ๊บสำหรับต่อกับหัวเทียนจุดไฟBeru 0300211001

 4. Yamataha หัวจุ๊บสำหรับต่อกับหัวเทียนจุดไฟ

  Yamataha หัวจุ๊บสำหรับต่อกับหัวเทียนจุดไฟ

  Brand: Yamataha

  Yamataha Spark Plugs Connector

 5. Yamataha หัวจุ๊บสำหรับต่อกับหัวเทียนจุดไฟ SPC-02-6mm

  Yamataha หัวจุ๊บสำหรับต่อกับหัวเทียนจุดไฟ SPC-02-6mm

  Brand: Yamataha

  Yamataha Spark Plugs Connector

 6. Yamataha Cap-I-6mm

  Yamataha Cap-I-6mm

  Brand: Yamataha

  หัวจุ๊บสำหรับต่อกับหัวเทียนจุดไฟ

 7. Yamataha หัวจุ๊บสำหรับต่อกับหัวเทียนจุดไฟ SPC-04-4mm

  Yamataha หัวจุ๊บสำหรับต่อกับหัวเทียนจุดไฟ SPC-04-4mm

  Brand: Yamataha

  Yamataha Plug Cap SPC-04-4mm

 8. Beru Germany 1k 0300251101

  Beru Germany 1k 0300251101(Spark Plug Connector)

  Brand: BERU

  หัวจุ๊บสำหรับต่อกับหัวเทียนจุดไฟBeru 1k 0300251101

 9. Beru Germany 04

  Beru Germany 04(Spark Plug Connector)

  Brand: BERU

  หัวจุ๊บสำหรับต่อกับหัวเทียนจุดไฟBeru Germany 04

 10. Beru 0300111001

  Beru 0300111001(Spark Plug Connector)

  Brand: BERU(ID4mm)

  หัวจุ๊บสำหรับต่อกับหัวเทียนจุดไฟBeru 0300111001

[+] เตาเผาHome
[-] อุปกรณ์เตาFurnaceAccessories
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems
[+] Machine Vision Systems