หัวจุ๊บสำหรับต่อกับหัวเทียนจุดไฟ Yamataha Plug Cap

[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems