เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) K Type(No Screw)

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) K Type(No Screw)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล): K Type
 • Temperature Range: 0-400℃,0-600℃,0-800℃,0-1000℃,0-1200℃
 • Out Dimension: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
 • Size Long: made by order Customers
 • Made in Taiwan
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) K Type(No Screw) (1)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) K Type(No Screw) (2)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) K Type(No Screw) (3)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) K Type(No Screw) (4)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) K Type(No Screw) (5)

Related Links:

 1. Thermoucuple K Type

  Thermoucuple K Type

  Screw Type(1/2",OD8mm L=150mm)

 2. Thermoucuple OD8mm L=120mm

  Thermoucuple K Type

  Screw Type(1/2",OD8mm L=120mm)

 3. Thermoucuple PT100

  Thermoucuple PT100

  Screw Type(1/2",OD8mm L=120mm)

 4. Infrared Thermoucuple

  Infrared Thermoucuple

  infared Type

[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems