เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)PT100 OD8mm L200mm Screw 1/2"

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)PT100
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล): PT100
 • Temperature Range: 0-200℃,0-400℃
 • Screw Type: 1/2"
 • Out Dimension: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
 • Size Long: made by order Customers
 • Made in Taiwan
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)PT100 (1)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)PT100 (2)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)PT100 (3)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)PT100 (4)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)PT100 (5)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)PT100 (6)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)PT100 (7)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)PT100 (8)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)PT100 (9)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)PT100 (10)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)PT100 (11)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)PT100 (12)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)PT100 (13)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)PT100 (14)

Related Links:

 1. Thermoucuple K Type

  Thermoucuple K Type

  Screw Type(1/2",OD8mm L=150mm)

 2. Thermoucuple K Type No Screw

  Thermoucuple K Type

  No Screw Type

 3. Thermoucuple OD8mm L=120mm

  Thermoucuple K Type

  Screw Type(1/2",OD8mm L=120mm)

 4. Infrared Thermoucuple

  Infrared Thermoucuple

  infared Type

[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems