เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) K Type OD8mm L200mm Screw 1/2"

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) K Type OD8mm L200mm Screw 1/2inch
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล): K Type
 • Temperature Range: 0-400℃,0-600℃,0-800℃,0-1000℃,0-1200℃
 • Out Dimension: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
 • Size Long: made by order Customers
 • Made in Taiwan
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) K Type OD8mm L200mm Screw 1/2inch (1)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) K Type OD8mm L200mm Screw 1/2inch (2)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) K Type OD8mm L200mm Screw 1/2inch (3)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) K Type OD8mm L200mm Screw 1/2inch (4)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) K Type OD8mm L200mm Screw 1/2inch (5)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) K Type OD8mm L200mm Screw 1/2inch (6)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) K Type OD8mm L200mm Screw 1/2inch (7)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) K Type OD8mm L200mm Screw 1/2inch (8)

Related Links:

 1. Thermoucuple K Type

  Thermoucuple K Type

  Screw Type(1/2",OD8mm L=150mm)

 2. Thermoucuple K Type No Screw

  Thermoucuple K Type

  No Screw Type

 3. Thermoucuple PT100

  Thermoucuple PT100

  Screw Type(1/2",OD8mm L=120mm)

 4. Infrared Thermoucuple

  Infrared Thermoucuple

  infared Type

[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems