เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)Infrared Thermoucuple S11-S1

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)Infrared Thermoucuple S10-1
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล): เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)Infrared Thermoucuple S11-S1
 • Power:24V DC
 • Serial:0043979
 • Made in China
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)Infrared Thermoucuple S11-S1 (1)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)Infrared Thermoucuple S11-S1 (2)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)Infrared Thermoucuple S11-S1 (3)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)Infrared Thermoucuple S11-S1 (4)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)Infrared Thermoucuple S11-S1 (5)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)Infrared Thermoucuple S11-S1 (6)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)Infrared Thermoucuple S11-S1 (7)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)Infrared Thermoucuple S11-S1 (8)

Related Links:

 1. Thermoucuple K Type

  Thermoucuple K Type

  Screw Type(1/2",OD8mm L=150mm)

 2. Thermoucuple K Type No Screw

  Thermoucuple K Type

  No Screw Type

 3. Thermoucuple OD8mm L=120mm

  Thermoucuple K Type

  Screw Type(1/2",OD8mm L=120mm)

 4. Thermoucuple PT100

  Thermoucuple PT100

  Screw Type(1/2",OD8mm L=120mm)

[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems