เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) R Type

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) R Type
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล): R Type
 • Temperature Range:0-1300℃
 • Size Long:400mm.
 • Made in Taiwan
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) R Type (1)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) R Type (2)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) R Type (3)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) R Type (4)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) R Type (5)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) R Type (6)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) R Type (7)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) R Type (8)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) R Type (9)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) R Type (10)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) R Type (11)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล) R Type (12)

Related Links:

 1. Thermoucuple K Type No Screw

  Thermoucuple K Type

  No Screw Type

 2. Thermoucuple OD8mm L=120mm

  Thermoucuple K Type

  Screw Type(1/2",OD8mm L=120mm)

 3. Thermoucuple PT100

  Thermoucuple PT100

  Screw Type(1/2",OD8mm L=120mm)

 4. Infrared Thermoucuple

  Infrared Thermoucuple

  infared Type

[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems