หัวพ่นไฟ | Industrial Gas Burners

Kromschroder(Germany),Hope(Japan),Shoei(Japan),Eclipse(U.S.A), Maxon(U.S.A), Honeywell(U.S.A),North American(U.S.A) Yamataha(Thailand)

ตารางเปรียบเทียบหน่วยEnergy Unit Conversion

 1. เบอร์เนอร์เวนจูรี่Venturi Gas Burner

  เบอร์เนอร์เวนจูรี่Venturi Gas Burner

 2. เบอร์เนอร์เวนจูรี่Venturi Gas Burner

  เบอร์เนอร์เวนจูรี่Venturi Gas Burner With Flame Rod

 3. Fives 4485 Industry Burner

  Fives 4485 Industry Burner

  132~396kW(Max 1,500,000Btu/h)

  Made in U.S.A

 4. Yamataha MOvenpak 408

  Yamataha MOvenpak 408

  Maximum Capacity (Btu/hr) : 800,000

  Horsepower: 1/3

 5. HopeBurner Type EXA 1A

  TYPE EXA 1A

  97kW(83x1,000kcal/h)

  Gas RC 1", Air RC 1.1/4"

 6. HOPEBURNER TYPE LXG-3R

  TYPE LXG-3R

  140kW(120x1,000kcal/h)

  Gas RC 1", Air RC 2"

 7. HopeBurner Type EXA 2A

  TYPE EXA 2A

  166kW(143x1,000kcal/h)

  Gas RC 1", Air RC 1.1/2"

 8. HOPEBURNER TYPE LXG-6A

  TYPE LXG-6A

  350kW(300x1,000kcal/h)

  Gas RC 1.1/2", Air RC 3"

 9. HOPEBURNER TYPE IP-7FR

  TYPE IP-7FR

  465kW(400x1,000kcal/h)

  Gas RC 1.1/2", Air RC 3"

 10. Five North American Burner 4422-6

  Five North American Burner 4422-6

  1,475,000Btu/h

  371,700Kcal/h=432kW/h

 11. Maxon Kinemax Burner Size 4inch

  Maxon Kinemax Burner Size 4inch

 12. Eclipse Ratiomatic RM0200

  Eclipse Ratiomatic RM0200

  2,300,000 Btu/hr. (673 kW)

 13. Eclipse Ratiomatic RM0300

  Eclipse Ratiomatic RM0300

  3,550,000 Btu/hr. (1040 kW)

 14. Yamataha TJ-0025-AT-P-M-UV

  Yamataha TJ-0025-AT-P-M-UV

  Capacity:250,000Btu/h = 73kW/h = 56,750kcal/h

 15. Yamataha TJ-0050-AT-P-M-UV

  Yamataha TJ-0050-AT-P-M-UV

  Capacity:500,000Btu/h = 147kW/h = 126,000kcal/h

 16. Yamataha TJ-0075-AT-P-M-UV

  Yamataha TJ-0075-AT-P-M-UV

  Capacity:750,000Btu/h = 220kW/h = 189,000kcal/h

 17. Yamataha TJ-0100-AT-P-M-UV

  Yamataha TJ-0100-AT-P-M-UV

  Capacity:1,000,000Btu/h = 293kW/h = 252,000kcal/h

 18. Yamataha TJ-0150-AT-P-M-UV

  Yamataha TJ-0150-AT-P-M-UV

  Capacity:1,500,000Btu/h = 440kW/h = 378,000kcal/h

 19. Yamataha TJ-0050-SC-P-M-UV

  Yamataha TJ-0050-SC-P-M-UV

  Silicon Carbide Combustor

  Capacity:500,000Btu/h = 147kW/h = 126,000kcal/h

 20. Yamataha TJ-0075-SC-P-M-UV

  Yamataha TJ-0075-SC-P-M-UV

  Silicon Carbide Combustor

  Capacity:750,000Btu/h = 220kW/h = 189,000kcal/h

 21. Yamataha TJ-0100-SC-P-M-UV

  Yamataha TJ-0100-SC-P-M-UV

  Silicon Carbide Combustor

  Capacity:1,000,000Btu/h = 293kW/h = 252,000kcal/h

 22. Yamataha TJ-0150-SC-P-M-UV

  Yamataha TJ-0150-SC-P-M-UV

  Silicon Carbide Combustor

  Capacity:1,500,000Btu/h = 440kW/h = 378,000kcal/h

 23. Yamataha TJ0050 Burner

  Yamataha TJ0050 Burner

  Capacity:500,000Btu/h = 126,000Kcal/h = 146kW/h

  Brand:Yamataha

 24. Yamataha TJ0075 Burner

  Yamataha TJ0075 Burner

  Capacity:750,000Btu/h = 189,000Kcal/h = 220kW/h

  Brand:Yamataha

 25. Yamataha TJ0100 Burner

  Yamataha TJ0100 Burner

  Capacity: 1000,000Btu/h = 252,000Kcal/h = 293kW/h

  Brand:Yamataha

 26. Eclipse Burner TJ0300

  Eclipse TJ0300 Refractory

  3,000,000Btu/h

  680,137Kcal/h=791kW/h

 27. Eclipse Thermjet TJ0500

  Eclipse Thermjet TJ0500

  5,000,000Btu/h

  1,260,000Kcal/h=1465kW/h

 28. Eclipse Burner TJ0015

  Eclipse TJ0015

  150,000Btu/h

  37800Kcal/h=44kW/h

 29. Eclipse Burner TJ0025

  Eclipse Burner TJ0025

  250,000Btu/h

  63,000Kcal/h=73kW/h

 30. Eclipse Burner TJ0040

  Eclipse Burner TJ0040

  400,000Btu/h

  100,800Kcal/h=117kW/h

 31. Eclipse Burner TJ0050

  Eclipse Burner TJ0050

  500,000Btu/h

  126,000Kcal/h=146kW/h

 32. Eclipse Burner TJ0075

  Eclipse Burner TJ0075

  750,000Btu/h

  189,000Kcal/h=220kW/h

 33. Eclipse Burner TJ0100

  Origin: U.S.A 100%

  Capacity:1,000,000Btu/h=252,000Kcal/h

  Eclipse Burner TJ0100-293kw

 34. Eclipse Burner TJ0100

  Eclipse TJ0100 Scilicon Carbide Combustor

  1,000,000Btu/h

  252,000Kcal/h=293kW/h

 35. Eclipse Burner TJ0150

  Eclipse Burner TJ0150

  1,500,000Btu/h

  378,000Kcal/h=396kW

 36. Eclipse Burner Model TJ0200

  Eclipse Burner TJ0200

  2,000,000Btu/h

  453,998Kcal/h=528kW/h

 37. Eclipse TJ0200 Scilicon Carbide Combustor

  Eclipse TJ0200 Scilicon Carbide Combustor

  2,000,000Btu/h

  453,998Kcal/h=528kW/h

 38. Eclipse Burner TJ0300

  Eclipse Burner TJ0300

  3,000,000Btu/h

  680,137Kcal/h=791kW/h

 39. Eclipse Burner TJ0500

  Eclipse Burner TJ0500

  5,000,000Btu/h

  1,260,000Kcal/h=1465kW/h

 40. Eclipse ThermJet Burners Silicon Carbide Combustor

  Eclipse Silicon Carbide Combustor

  Max Temp: 1,371°C(2,500°F)

  Silicon Carbide Combustor

 41. Yamataha TJ0075 Sic Tube

  Yamataha TJ0075 Sic Tube

  Brand:Yamataha

 42. Eclipse TJ0015 Sic Tube

  Eclipse TJ0015 Sic Tube

  Max Temp: 1,371°C(2,500°F)

  Silicon Carbide Combustor

 43. Eclipse TJ0075 Sic Tube

  Eclipse TJ0075 Sic Tube

  Max Temp: 1,371°C(2,500°F)

  Silicon Carbide Combustor

 44. Kromschroder BIO 65C-RB-150/135-/37/E

  BIO 65C-RB-150/135-/37/E

  Gas Burner 90kW/h(307,000Btu/h)

  Origin: Germany

 45. Kromschroder BIO 65KB-50/35-/46/E

  BIO 65KB-50/35-/46/E

  Gas Burner 90kW/h(307,000Btu/h)

  Origin: Germany

 46. Kromschroder BIO 65C-RB-150/135-/37/E

  BIO 80RM-50/35-/12/E

  Gas Burner 150Kw

  Origin: Germany

 47. Kromschroder BIO 80HB-100/35-/16/F

  BIO 80HB-100/35-/16/F

  Gas Burner 150Kw(512,000Btu/h)

  Origin: Germany

 48. Kromschroder BIO 100RB-100/50-/16/F

  BIO 100RB-100/50-/16/F

  Gas Burner 230Kw(785,000Btu/h)

  Origin: Germany

 49. Shoei Gas Burner DCM-20

  233KW(200,000Kcal/h)

  Shoei Gas Burner DCM-20

  Brand: Shoei(Japan)

 50. Shoei Gas Burner DCM-30

  349KW(300,000Kcal/h)

  Shoei Gas Burner DCM-30

  Brand: Shoei(Japan)

 51. Shoei Gas Burner DCM-40

  466KW(400,000Kcal/h)

  Shoei Gas Burner DCM-40

  Brand: Shoei(Japan)

 52. Shoei Jet Gas Burner

  Shoei Gas Burner DCM

  Shoei Jet Gas Burner

  Brand: Shoei(Japan)

 53. Eclipse ThermJet Burner TJ0040

  Eclipse ThermJet Burner TJ0040(18/01/2017)

  400,000Btu/h = 100,800Kcal/h = 117kW/h

 54. eclipse-tj0040-gas-burner_01-02-2017

  Eclipse ThermJet Burner TJ0040(01/02/2017)

  400,000Btu/h = 100,800Kcal/h = 117kW/h

 55. Eclipse ThermJet Burner TJ0050

  Eclipse ThermJet Burner TJ0050

  500,000Btu/h = 126,000Kcal/h = 146kW/h

 56. Eclipse Gas Burner TJ0075(12/09/2016)

  Eclipse Gas Burner TJ0075(12/09/2016)

  750,000Btu/h = 189,000Kcal/h = 220kW/h

 57. Eclipse Gas Burner TJ0075(14/12/2016)

  Eclipse Gas Burner TJ0075(14/12/2016)

  750,000Btu/h = 189,000Kcal/h = 220kW/h

 58. Eclipse Gas Burner TJ0075(03/09/2017)

  Eclipse Gas Burner TJ0075(03/09/2017)

  750,000Btu/h = 189,000Kcal/h = 220kW/h

 59. Eclipse Gas Burner TJ0100(08/01/2017)

  Eclipse Gas Burner TJ0100(08/01/2017)

  1000,000Btu/h = 252,000Kcal/h = 293kW/h

 60. Eclipse ThermJet Burner TJ0100

  Eclipse ThermJet Burner TJ0100(17/02/2017)

  1000,000Btu/h = 252,000Kcal/h = 293kW/h

 61. Standard Gas Burner Control
  Gas Burner Control Standard of the worlds
 62. Yamataha 40 RAH(DCM-R10)

  Yamataha 40 RAH(DCM-10)

  400,000Btu/h

  117~147kW/h=100,000Kcah/h

  Airheat:Max Temperature 400℃,750℉

 63. Yamataha 80 RAH

  Yamataha 80 RAH (DCM-20)

  800,000Btu/h

  234~293kW/h=200,000Kcah/h

  Airheat:Max Temperature 400℃,750℉

 64. Yamataha 120 RAH

  Yamataha 120 RAH

  1,200,000Btu/h

  349~440kW/h=300,000Kcal/h

  Airheat:Max Temperature 400℃,750℉

 65. Yamataha 160 RAH

  Yamataha 160 RAH

  1,600,000Btu/h

  466~586kW/h=400,000Kcah/h

  Airheat:Max Temperature 400℃,750℉

 66. Yamataha 160 AH(DCM-40)

  Airheat: Yamataha 160 AH(DCM-40)

  466~586kW/h=400,000Kcah/h

  1,600,000Btu/h

  Max Temperature 400℃,750℉

 67. Yamataha DCM-30

  Yamataha DCM-30

  300,000Kcal/h

  349kW/h=1200,000Btu/h

  Airheat:Max Temperature 400℃,750℉

 68. Yamataha DCM-40

  Yamataha DCM-R40

  400,000Kcah/h

  466~586kW/h=1,600,000Btu/h

  Airheat:Max Temperature 400℃,750℉

 69. Yamataha 160 RAH(DCM-R40)

  Airheat: Yamataha 160 RAH(DCM-R40)

  1,600,000Btu/h

  466~586kW/h=400,000Kcah/h

  Max Temperature 400℃,752℉

 70. Sic Burner

  Sic Burner

 71. Yamataha Pilot Burner

  Yamataha T Gas Burner

  Assembly in Thailand

  Coffee Roaster Furnace,Baking Furnace

 72. Yamataha MOvenpak 408

  Yamataha MOvenpak 408

  Maximum Capacity (Btu/hr) : 800,000

  Horsepower: 1/3

 73. Yamataha IMB Series Gas Burner

  Yamataha IMB Series Gas Burner

  Working pressure: 2.5~5kpa

 74. Yamataha Linear Gas Burner 500x15mm

  Yamataha Linear Gas Burner 500x15mm

  Size:L=500x15mm

 75. Linear Gas Burner L435mm

  Linear Gas Burner L435mm

 76. ZAI K Pilot Burner

  ZAI K

  Pilot Burner 1.8~3kW

  Origin: Germany

 77. Yamataha PB-Z

  Yamataha PB-Z

  ขนาดท่อก๊าซเข้า: 1/4 "(DN12)

 78. ZT 40G-100/100 Pilot Burner

  ZT 40G-100/100

  Pilot Burner 1kW

  Origin: Germany

 79. ZTI 55G-105/120A

  ZTI 55G-105/120A

  Pilot Burner 3kW

  Origin: Germany

 80. ZMI 16 B150R

  ZMI 16 B150R

  Pilot Burner 1,6Kw L=150mm OD16mm

  Origin: Germany

 81. ZMI 16 B200R

  ZMI 16 B200R

  Pilot Burner 1,6Kw L=200mm OD16mm

  Origin: Germany

 82. Kromschroder ZKIH 150/100R

  ZKIH 150/100R

  Pilot Burner max 5Kw L=150mm

  Origin: Germany

 83. Kromschroder ZKIH 400/100R

  ZKIH 300/100R

  Pilot Burner max 5Kw L=300mm

  Origin: Germany

 84. Kromschroder ZKIH 400/100R

  ZKIH 400/100R

  Pilot Burner max 5Kw L=400mm

  Origin: Germany

 85. Kromschroder ZKIH 500/100R

  ZKIH 500/100R

  Pilot Burner max 5Kw L=500mm

  Origin: Germany

 86. Kromschroder ZKIH 700/100R

  ZKIH 700/100R

  Pilot Burner max 5Kw L=700mm

  Origin: Germany

 87. Pilot Mixer 4-6131

  Pilot Gas Mixer 4-6131

  Yamataha

  Air 1/2",Gas 3/8"

 88. Yamataha Pilot Burner PB-2

  Yamataha Pilot Burner PB-2

  Max 5Kw,Made in Thailand

  Air 1/2",Gas 3/8"

 89. Yamataha Pilot Burner

  Yamataha Pilot Burner

  Max 5Kw,Made in Thailand

  Air 1/2",Gas 3/8"

 90. Yamataha Bloom Pilot Burner

  Yamataha Bloom Pilot Burner

  Max 5Kw,Made in Thailand

  Inlet 1/2"

 91. Burner Hotpower

  Burner Hotpower

 92. TWOAN WT-50

  TWOAN WT-50

  L=550mm

 93. Pyronics INC Gas Burner Valve 1706

  Pyronics INC Gas Burner Valve 1706

  Size : 3"

 94. VMU335A1000

  VMU335A1000

  Reference Load : 335 kW

  Brand : resideo

 95. VMU400A1010

  VMU400A1010

  Reference Load : 400 kW

  Brand : Honeywell

 96. OPLE10-SUNSS11NAS

  OPLE10-SUNSS11NAS

  Maximum capacity : max 1.0 MBtu/h

  Brand : Maxon

[+] เตาเผาHome
[-] อุปกรณ์เตาFurnace Accessories
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems
[+] Machine Vision Systems