หัวพ่นไฟ | Industrial Gas Burners

Kromschroder(Germany),Hope(Japan),Shoei(Japan),Eclipse(U.S.A), Maxon(U.S.A), Honeywell(U.S.A),North American(U.S.A) Yama//Taha(Thailand)

ตารางเปรียบเทียบหน่วยEnergy Unit Conversion

 1. เบอร์เนอร์เวนจูรี่Venturi Gas Burner

  เบอร์เนอร์เวนจูรี่Venturi Gas Burner

 2. Fives 4485 Industry Burner

  Fives 4485 Industry Burner

  132~396kW(Max 1,500,000Btu/h)

  Made in U.S.A

 3. HopeBurner Type EXA 1A

  TYPE EXA 1A

  97kW(83x1,000kcal/h)

  Gas RC 1", Air RC 1.1/4"

 4. HOPEBURNER TYPE LXG-3R

  TYPE LXG-3R

  140kW(120x1,000kcal/h)

  Gas RC 1", Air RC 2"

 5. HopeBurner Type EXA 2A

  TYPE EXA 2A

  166kW(143x1,000kcal/h)

  Gas RC 1", Air RC 1.1/2"

 6. HOPEBURNER TYPE LXG-6A

  TYPE LXG-6A

  350kW(300x1,000kcal/h)

  Gas RC 1.1/2", Air RC 3"

 7. HOPEBURNER TYPE IP-7FR

  TYPE IP-7FR

  465kW(400x1,000kcal/h)

  Gas RC 1.1/2", Air RC 3"

 8. Five North American Burner 4422-6

  Five North American Burner 4422-6

  1,475,000Btu/h

  371,700Kcal/h=432kW/h

 9. Eclipse Burner TJ0300

  Eclipse TJ0300 Refractory

  3,000,000Btu/h

  680,137Kcal/h=791kW/h

 10. Eclipse Burner TJ0015

  Eclipse TJ0015

  150,000Btu/h

  37800Kcal/h=44kW/h

 11. Eclipse Burner TJ0025

  Eclipse Burner TJ0025

  250,000Btu/h

  63,000Kcal/h=73kW/h

 12. Eclipse Burner TJ0040

  Eclipse Burner TJ0040

  400,000Btu/h

  100,800Kcal/h=117kW/h

 13. Eclipse Burner TJ0050

  Eclipse Burner TJ0050

  500,000Btu/h

  126,000Kcal/h=146kW/h

 14. Eclipse Burner TJ0075

  Eclipse Burner TJ0075

  750,000Btu/h

  189,000Kcal/h=220kW/h

 15. Eclipse Burner TJ0100

  Origin: U.S.A 100%

  Capacity:1,000,000Btu/h=252,000Kcal/h

  Eclipse Burner TJ0100-293kw

 16. Eclipse Burner TJ0100

  Eclipse TJ0100 Scilicon Carbide Combustor

  1,000,000Btu/h

  252,000Kcal/h=293kW/h

 17. Eclipse Burner TJ0150

  Eclipse Burner TJ0150

  1,500,000Btu/h

  378,000Kcal/h=396kW

 18. Eclipse Burner Model TJ0200

  Eclipse Burner TJ0200

  2,000,000Btu/h

  453,998Kcal/h=528kW/h

 19. Eclipse TJ0200 Scilicon Carbide Combustor

  Eclipse TJ0200 Scilicon Carbide Combustor

  2,000,000Btu/h

  453,998Kcal/h=528kW/h

 20. Eclipse Burner TJ0300

  Eclipse Burner TJ0300

  3,000,000Btu/h

  680,137Kcal/h=791kW/h

 21. Eclipse Burner TJ0500

  Eclipse Burner TJ0500

  5,000,000Btu/h

  1,260,000Kcal/h=1465kW/h

 22. Eclipse ThermJet Burners Silicon Carbide Combustor

  Eclipse Silicon Carbide Combustor

  Max Temp: 1,371°C(2,500°F)

  Silicon Carbide Combustor

 23. Kromschroder BIO 65C-RB-150/135-/37/E

  BIO 65C-RB-150/135-/37/E

  Gas Burner 90kW/h(307,000Btu/h)

  Origin: Germany

 24. Kromschroder BIO 65KB-50/35-/46/E

  BIO 65KB-50/35-/46/E

  Gas Burner 90kW/h(307,000Btu/h)

  Origin: Germany

 25. Kromschroder BIO 65C-RB-150/135-/37/E

  BIO 80RM-50/35-/12/E

  Gas Burner 150Kw

  Origin: Germany

 26. Kromschroder BIO 80HB-100/35-/16/F

  BIO 80HB-100/35-/16/F

  Gas Burner 150Kw(512,000Btu/h)

  Origin: Germany

 27. Kromschroder BIO 100RB-100/50-/16/F

  BIO 100RB-100/50-/16/F

  Gas Burner 230Kw(785,000Btu/h)

  Origin: Germany

 28. Shoei Gas Burner DCM-20

  233KW(200,000Kcal/h)

  Shoei Gas Burner DCM-20

  Brand: Shoei(Japan)

 29. Shoei Gas Burner DCM-30

  349KW(300,000Kcal/h)

  Shoei Gas Burner DCM-30

  Brand: Shoei(Japan)

 30. Shoei Gas Burner DCM-40

  466KW(400,000Kcal/h)

  Shoei Gas Burner DCM-40

  Brand: Shoei(Japan)

 31. Shoei Jet Gas Burner

  Shoei Gas Burner DCM

  Shoei Jet Gas Burner

  Brand: Shoei(Japan)

 32. Eclipse ThermJet Burner TJ0040

  Eclipse ThermJet Burner TJ0040(18/01/2017)

  400,000Btu/h = 100,800Kcal/h = 117kW/h

 33. eclipse-tj0040-gas-burner_01-02-2017

  Eclipse ThermJet Burner TJ0040(01/02/2017)

  400,000Btu/h = 100,800Kcal/h = 117kW/h

 34. Eclipse ThermJet Burner TJ0050

  Eclipse ThermJet Burner TJ0050

  500,000Btu/h = 126,000Kcal/h = 146kW/h

 35. Eclipse Gas Burner TJ0075(12/09/2016)

  Eclipse Gas Burner TJ0075(12/09/2016)

  750,000Btu/h = 189,000Kcal/h = 220kW/h

 36. Eclipse Gas Burner TJ0075(14/12/2016)

  Eclipse Gas Burner TJ0075(14/12/2016)

  750,000Btu/h = 189,000Kcal/h = 220kW/h

 37. Eclipse Gas Burner TJ0075(03/09/2017)

  Eclipse Gas Burner TJ0075(03/09/2017)

  750,000Btu/h = 189,000Kcal/h = 220kW/h

 38. Eclipse Gas Burner TJ0100(08/01/2017)

  Eclipse Gas Burner TJ0100(08/01/2017)

  1000,000Btu/h = 252,000Kcal/h = 293kW/h

 39. Eclipse ThermJet Burner TJ0100

  Eclipse ThermJet Burner TJ0100(17/02/2017)

  1000,000Btu/h = 252,000Kcal/h = 293kW/h

 40. Standard Gas Burner Control
  Gas Burner Control Standard of the worlds
 41. Yamataha 160 AH(DCM-40)

  Airheat: Yamataha 160 AH(DCM-40)

  466~586kW/h=400,000Kcah/h

  1,600,000Btu/h

  Max Temperature 400℃,752℉

 42. Yamataha 160 RAH(DCM-R40)

  Airheat: Yamataha 160 RAH(DCM-R40)

  1,600,000Btu/h

  466~586kW/h=400,000Kcah/h

  Max Temperature 400℃,752℉

 43. Sic Burner

  Sic Burner

 44. ZAI K Pilot Burner

  ZAI K

  Pilot Burner 1.8~3kW

  Origin: Germany

 45. ZT 40G-100/100 Pilot Burner

  ZT 40G-100/100

  Pilot Burner 1kW

  Origin: Germany

 46. ZTI 55G-105/120A

  ZTI 55G-105/120A

  Pilot Burner 3kW

  Origin: Germany

 47. ZMI 16 B150R

  ZMI 16 B150R

  Pilot Burner 1,6Kw L=150mm OD16mm

  Origin: Germany

 48. ZMI 16 B200R

  ZMI 16 B200R

  Pilot Burner 1,6Kw L=200mm OD16mm

  Origin: Germany

 49. Kromschroder ZKIH 150/100R

  ZKIH 150/100R

  Pilot Burner max 5Kw L=150mm

  Origin: Germany

 50. Kromschroder ZKIH 400/100R

  ZKIH 300/100R

  Pilot Burner max 5Kw L=300mm

  Origin: Germany

 51. Kromschroder ZKIH 400/100R

  ZKIH 400/100R

  Pilot Burner max 5Kw L=400mm

  Origin: Germany

 52. Kromschroder ZKIH 500/100R

  ZKIH 500/100R

  Pilot Burner max 5Kw L=500mm

  Origin: Germany

 53. Kromschroder ZKIH 700/100R

  ZKIH 700/100R

  Pilot Burner max 5Kw L=700mm

  Origin: Germany

 54. Pilot Mixer 4-6131

  Pilot Gas Mixer 4-6131

  Yama//Taha

  Air 1/2",Gas 3/8"

 55. Yama//Taha Pilot Burner PB-2

  Yama//Taha Pilot Burner PB-2

  Max 5Kw,Made in Thailand

  Air 1/2",Gas 3/8"

 56. Yama//Taha Pilot Burner

  Yama//Taha Pilot Burner

  Max 5Kw,Made in Thailand

  Air 1/2",Gas 3/8"

 57. Yama//Taha Bloom Pilot Burner

  Yama//Taha Bloom Pilot Burner

  Max 5Kw,Made in Thailand

  Inlet 1/2"

[+] เตาเผาHome
[-] อุปกรณ์เตาFurnace Accessories
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems
[+] Machine Vision Systems